Parlement Iran wijst weer olieminister af

Voor de derde achtereenvolgende keer heeft het Iraanse parlement een kandidaat-minister van Oliezaken afgestemd die door president Mahmoud Ahmadinejad was voorgedragen.

Seyed Mohsen Tassaloti kreeg vanochtend slechts de steun van 77 van de 254 parlementsleden die een stem uitbrachten. 139 stemden tegen hem en 38 stemden blanco. De kwestie van de minister van Oliezaken is onderdeel van een felle machtsstrijd tussen conservatieve groepen, die sinds de verkiezing van president Ahmadinejad alle bestuursorganen in Iran in handen hebben. In dat kader probeert het parlement zijn gezag te versterken. Maar tegelijk vragen Iraanse waarnemers zich af waarom Ahmadinejad met zo'n opeenvolging van zwakke kandidaten komt.

Ahmadinejad was vanochtend naar het parlement gekomen om zijn keuze te verdedigen – een bestuurder uit de petrochemische industrie. Maar hij wachtte de stemming niet af. Verscheidene in theorie geestverwante parlementsleden brandden vervolgens zijn kandidaat af. Een van hen, Ali Farasraz, brandmerkte hem als ,,bestuurder van de vierde rang''; een ander, Satar Hedayatkhar, oordeelde dat hij ,,geen goede kennis heeft van de oliesector en van de uitdagingen waarvoor deze industrie zich ziet gesteld''. Iran is de op drie na grootste olieproducent ter wereld. De olie-export voorziet in 80 procent van de Iraanse exportinkomsten.

Hedayatkhar herhaalde dat de president bij zijn keuze het parlement niet polst maar alleen met vertrouwelingen praat. ,,Ahmadinejad heeft een leus over samenwerking tussen parlement en regering, maar het zou beter zijn als hij inderdaad met zijn parlementsleden overleg pleegde'', zei hij.

In zijn verkiezingscampagne beloofde Ahmadinejad de olierijkdom van Iran eerlijker over de bevolking te verdelen, binnenlandse boven buitenlandse investeerders te verkiezen en de industrie te zuiveren van de maffia's die haar volgens hem leidden. De eerste kandidaat die hij daarvoor presenteerde was een naaste medewerker uit zijn tijd als burgemeester van Teheran; de tweede bleek zich met huizenspeculatie te hebben verrijkt. Geen van beiden had enige ervaring in de gas- of oliesector.

Veel parlementsleden maken zich intussen zorgen over de verzwakking van de Iraanse positie binnen de OPEC, de organisatie van olie-exporterende landen. Kazem Jalali, woordvoerder van de parlementscommissie voor Buitenlandse Zaken, zei dat buitenlandse partijen die bij Iraanse olieprojecten zijn betrokken zich ook al zorgen maken.