JSF: erfenis om blij mee te zijn

`Een ongemakkelijke politieke erfenis'', zo omschreef uw verslaggever afgelopen vrijdag in het artikel `Kamp kan de PvdA nog negeren' de keuze voor de JSF en de deelname van Nederland aan de ontwikkeling van dit toestel.

Ik zie dat anders. Sterker nog, ik ben buitengewoon tevreden met deze politieke erfenis van het kabinet-Kok. Allereerst betreft het de invulling van een noodzakelijke behoefte. Samen met de Tweede Kamer hebben we immers vastgesteld dat de verouderde F-16 vervangen moet worden. Als we prijs en kwaliteit van de JSF vergelijken met die van andere kandidaten, dan heeft de JSF onveranderd de beste papieren. Kortom, de keuze is terecht.

Ook de deelname aan de ontwikkelingsfase van de JSF leidt tot tevredenheid. De Nederlandse luchtvaartindustrie heeft inmiddels al concreet voor 400 miljoen euro aan ontwikkelingsopdrachten gekregen. Daarnaast zijn de door de producent Lockheed Martin gegeven omzetverwachtingen voor de toekomstige orders buitengewoon gunstig. We rekenen op ruim 8 miljard dollar. Zonder meer een erfenis waar je blij mee mag zijn.

PvdA-Kamerlid Blom ziet dat niet zo. Ik vind dat jammer, maar ook onbegrijpelijk. Juist stoppen met de deelname zadelt onze opvolgers op met een `ongemakkelijke erfenis'. Los van het feit dat onze luchtmacht niet tijdig over een geschikte opvolger kan beschikken, verliezen we ontwikkelingsopdrachten en productieorders. Ook zijn we dan de 455 miljoen euro kwijt die we van de toegezegde investering van 800 miljoen dollar hebben betaald. Om over de positieve effecten voor de gehele Nederlandse (luchtvaart)industrie nog maar niet te spreken. Tot slot blokkeert dit kansen om het totale (Europese) JSF-onderhoud onder te brengen in Nederland – goed voor omzet en werkgelegenheid voor zo'n dertig tot veertig jaar. Met déze `politieke erfenis' wil ik een volgend kabinet niet opzadelen. De belastingbetaler al helemaal niet.

Dat het ,,wellicht helemaal niet meer goed komt met de JSF'', zoals uw redacteur schrijft, vind ik eveneens een onterechte constatering. Dat ,,het huidige kabinet vaag doet over de eventuele aanschaf'' is onzin.

We hebben een duidelijke strategie opgesteld, die voorziet in een gefaseerde aanschaf. Zo kunnen we toekomstige ontwikkelingen, bijvoorbeeld in onbemande vliegtuigen, goed meewegen. Hier kan zelfs het Kamerlid Blom alleen maar blij mee zijn. Ik raad hem aan een voorbeeld te nemen aan zijn collega Bakker van D66, die aangaf dat zijn partij volgend jaar, met de dan bekende feiten, opnieuw een afweging zal maken ten aanzien van de JSF.

Cees van der Knaap is staatssecretaris van Defensie.