Joesjtsjenko vraagt Oekraïeners om geduld

Op het centrale plein van Kiev heeft gisteren de Oekraïense president Viktor Joesjtsjenko op de eerste verjaardag van de Oranje Revolutie de Oekraieners om geduld gevraagd. Hij speelde daarmee in op gevoelens van frustratie en ongeduld bij veel van zijn aanhangers over het uitblijven van hervormingen en een stijging van de levensstandaard.

De herdenking werd bijgewoond door tienduizenden mensen, maar ze miste het enthousiasme en het gevoel van eenheid die de revolutie van een jaar geleden kenmerkte. Vorig jaar stonden Joesjtsjenko en zijn toenmalige bondgenote (en latere premier) Joelia Timosjenko keer op keer arm in arm op het centrale plein tegenover opgetogen massa's aanhangers. In de loop van dit jaar evenwel kwam het tot een breuk tussen beiden, die gisteren – tot teleurstelling van veel aanhangers – niet werd geheeld. ,,Ik zweer ieder van u dat ik bereid ben alles te doen om onze eenheid te herstellen'', zo zei Joesjtsjenko gisteren. Maar in zijn toespraak uitte hij ook felle kritiek op het economische beleid dat Timosjenko als premier uitvoerde. Het leverde hem fluitconcerten en spreekkoren – ,,Joelia, Joelia!'' – op.

Joesjtsjenko verdedigde zich tegen de verwijten bij zijn aanhangers dat de revolutie van een jaar geleden niet heeft geleid tot drastische hervormingen en tot een ommekeer, weg van de armoede en de corruptie. Hij vroeg de Oekraieners trots te zijn op wat wel is bereikt – vrijheid, vooral – en geduldig verdere hervormingen af te wachten. Volgens de president heeft ,,Oekraïne misschien het gelukkigste jaar uit zijn geschiedenis achter zich''. Vóór de herdenking zei hij in een vraaggesprek met het persbureau Associated Press dat hij zelf niet teleurgesteld is over de resultaten van het afgelopen jaar en dat ,,een land niet in tien maanden te veranderen is''.

Tijdens de herdenking kwam het tot een kort incident toen aanhangers van Joesjtsjenko's rivaal van een jaar geleden, Viktor Janoekovitsj, het Onafhankelijkheidsplein opliepen met iconen en foto's van Janoekovitsj. De politie nam hen apart en arresteerde sommigen van hen.