`Hoger salaris is rechtvaardig'

De commissie-Dijkstal stelt voor het ministerssalaris als ijkpunt te nemen voor de salarissen van publieke ambtsdragers. ,,We willen de achterstand herstellen.''

Als burgemeesters, leden van de Raad van State of leden van de rechterlijke macht aanzienlijke salarisverhogingen krijgen, dan zou gemakkelijk het beeld kunnen ontstaan dat publieke ambtsdragers goed voor zichzelf zorgen. Oud-minister H. Dijkstal (VVD) is de eerste die zich van dat risico bewust is. ,,Maar de loonontwikkeling van ministerssalarissen is sinds de jaren zeventig daadwerkelijk achtergebleven bij die van andere beroepsgroepen. En ook andere politieke ambtsdragers hebben aantoonbaar achterstand opgelopen. Dat kan nu gerepareerd worden.''

De commissie-Dijkstal presenteerde vanochtend het rapport `Advies beloningsverhoudingen politieke ambtsdragers' met voorstellen voor een nieuwe salarisstructuur, waarbij het niveau van de minister ijkpunt is voor de salariëring elders. ,,We doen wat rechtvaardig is en herstellen de achterstand. En we brengen ordening aan in de kosten en de nevenkosten zonder lippendienst aan politici te bewijzen. We komen met argumenten die hout snijden.''

Waarom zou het ministerssalaris leidraad moeten zijn voor salariëring elders? Het kan toch zijn dat bijvoorbeeld de burgemeester van Amsterdam meer meer verantwoordelijkheid draagt dan de staatssecretaris voor Cultuur?

,,Je kunt over de positie van de staatssecretaris discussiëren. Er zijn staatssecretarissen die zich bij wijze van spreken iedere week in de Tweede Kamer moeten verantwoorden. Maar dan kom je op een onmogelijk terrein. Dan zou je bijvoorbeeld moeten uitspreken dat de portefeuille Cultuur belangrijker is dan die van Defensie, of juist andersom. We gaan als commissie trouwens al vrij ver door de burgemeesters van de vier grote steden gelijk te schakelen aan die van de commissaris van de koningin. Terwijl die in staatsrechtelijk opzicht hoger staat.''

Politieke ambtsdragers met een fulltime functie moeten inkomsten uit nevenfuncties terugstorten, is uw voorstel. Dat advies zullen sommige commissarissen van de koningin u niet in dank afnemen.

,,Wij maken onderscheid tussen nevenfuncties in de publieke sector en nevenfuncties in de marktsector. Bij publieke nevenfuncties stellen wij voor dat het geld teruggestort wordt in de publieke kas. Je kunt in een publieke functie niet ook nog eens extra aan publieke middelen verdienen. Maar daarnaast is er nog het terrein van nevenactiviteiten in de marktsector. Dat moet kunnen, vinden wij. Maar met een kortingsregeling op het salaris zoals die nu ook voor Tweede Kamerleden geldt.''

Uw voorstellen leiden tot aanzienlijke salarisverhogingen voor politici. Hoe zal zich dat vertalen in de publieke beeldvorming?

,,Het grote probleem is dat met de veelvoud aan media vandaag de dag die dit soort rapporten niet leest, de conclusie makkelijk zal kunnen zijn dat de ministerssalarissen verhoogd worden en in het kielzog daarvan de salariëring van die andere zakkenvullers ook omhoog gaan. Maar zaken zijn zoals wij ze schetsen. De achterstand in de ministerssalarissen moest worden ingelopen. En dan is niet onlogisch te denken dat andere politieke ambtsdragers ook achterstanden hebben opgelopen.''

De VVD huldigde afgelopen maand in de Tweede Kamer het standpunt dat het ministerssalaris helemaal niet het ijkpunt voor salarissen elders in het publieke domein.

,,De wegen van de VVD zijn soms ondoorgrondelijk. Een half jaar geleden zijn ze in de Tweede Kamer nog akkoord gegaan met ons voorstel. Je kunt voortschrijdend inzicht krijgen, maar het tempo is in dit geval wel erg hoog. De woordvoerder die dit te berde bracht, heeft ons voorstel niet goed bestudeerd, denk ik dan maar.''