Heel doorzichtig

Feest vorige week donderdag in het Amsterdamse Hilton Hotel. ABN Amro en bodemonderzoeker Fugro ontvingen de Henri Sijthoff-prijs voor de beste financiële verslaggeving. Het jaarverslag van Fugro, winnaar in de categorie middelgrote beursfondsen, wordt door de jury van de prijs geprezen als compleet en overzichtelijk. Er zat voorshands een luchtje aan die uitverkiezing, omdat de net gepensioneerde Fugro-topman Kramer lid is van de commissie-Frijns, die toeziet op de naleving van de Code Tabaksblat voor goed ondernemingsbestuur. Net als... Jean Frijns, een van de drie juryleden van de Sijthoff-prijs. De oud-topbelegger van pensioenfonds ABP was zich bewust van de mogelijke belangenverstrengeling en had overwogen zich uit de jury terug te trekken, maar werd door zijn twee medejuryleden op andere gedachten gebracht.

Dan ABN Amro, de ,,overtuigende en waardige'' winnaar van de AEX-fondsen. Haar jaarverslag, aldus Frijns in zijn feestrede, ,,munt uit door helderheid en transparantie''. Ook volgens een vandaag gepresenteerd rapport van het ministerie van Economische Zaken komt ABN Amro als ,,meest transparant'' uit de bus op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. De uitdelers van beide loftuitingen zullen vast ook op pers- en andere berichten richting buitenwereld letten. Maar zou de recente aankondiging van de buitengewone aandeelhoudersvergadering van ABN Amro hun zijn ontgaan? Daarin is de bank een stuk minder transparant. De vergadering van morgenochtend behandelt de benoeming van drie nieuwe leden van de raad van bestuur, door de raad van commissarissen ingediend met een ,,niet-bindende voordracht''. Wat krijgt die vergadering voorgeschoteld?

De toelichting op de agenda begint veelbelovend; dat de benoemingstermijn van de drie heren conform de Code Tabaksblat is: maximaal vier jaar, met uitzicht op herbenoeming. De beloning van de nieuwe bestuursleden is in overeenstemming met een eerder besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders. Maar dan besluit de bank de bepaling II.2.7 van `Tabaksblat' ,,niet volledig'' toe te passen. Hoeveel aandeelhouders zouden de rubricering van die code uit hun hoofd kennen? Het blijkt te gaan om goudenhanddrukbepaling bij onvrijwillig ontslag. Volgens Tabaksblat mag die in principe maximaal één jaarsalaris bedragen. Maar de nieuwe bestuursleden van ABN Amro behouden op dit punt hun ,,in het verleden opgebouwde rechten''. Dat moet het abc'tje van de kantonrechtersformule zijn, waarbij dienstjaren een belangrijke factor zijn. De drie gepromoveerde bankiers werken sinds de jaren tachtig bij de bank.

    • Philip de Witt Wijnen