Achterstandsleerling

In het artikel Witte achterstandsleerling is een recente ontdekking (22 november, pagina 7), over de `weging' van achterstandsleerlingen, staat dat een leerling van ouders met maximaal basisonderwijs in de nieuwe regeling een gewicht van 1,2 krijgt. Deze wegingsfactor geldt echter voor een kind met ouders van wie de een maximaal basisonderwijs heeft en de ander maximaal lager beroepsonderwijs (lbo) of voorbereidend beroepsonderwijs (vbo). Bedoeld is dat een school dan een éxtra budget krijgt van 1,2 maal het normale budget. Kinderen van ouders met maximaal lbo of vbo krijgen een gewicht van 0,3, wat betekent dat de school voor zo'n kind 1,3 maal het normale budget ontvangt.