Verhoging looneis naar 2 procent

Werknemersorganisatie FNV heeft de maximale looneis verhoogd naar 2 procent. In september had de vakcentrale de looneis voor de CAO-onderhandelingen van volgend jaar nog op 1,5 procent gesteld. Dat bleken de leden niet hoog genoeg te vinden. Daarom besloot de federatieraad van de FNV gisteren tot de verhoging.

,,Onze leden hebben geen vertrouwen in de toezeggingen van het kabinet voor de koopkrachtverbetering, en willen dus meer loon'', zegt CAO-coördinator W. Wind. De looneis van FNV komt nu op één lijn met die van de christelijk vakbonden van het CNV, die in september al een niveau van 2 procent aanhielden.

Toen verdedigde Wind de lagere looneis, die de geschatte inflatie van 1 procent nauwelijks overstijgt, door te wijzen op de gunstige effecten daarvan op de werkgelegenheid. Nu zegt Wind dat in de `werktop' van morgen tussen vakbonden, kabinet en werkgevers afspraken over werkgelegenheid moeten worden gemaakt.

Een hogere looneis is niet goed voor de werkgelegenheid, zegt een woordvoerder van VNO-NCW. De grootste werkgeversorganisatie toonde daarom weinig begrip voor de bijstelling door FNV, zeker vlak voor de werktop. ,,Opmerkelijk, riskant en onverstandig'', aldus de woordvoerder. Minister Zalm (Financiën, VVD) liet zich op de radio in soortgelijke bewoordingen uit.