Toetreding Turkije tot de Europese Unie

Bisschop Frans Wiertz van Roermond is fel tegen de eventuele toetreding van Turkije tot de Europese Unie (NRC Handelsblad, 17 november). Van bisschop Wiertz kan ik zo'n uitspraak billijken, maar ik plaats wel kanttekeningen. Als hij spreekt in zijn positie als rk-geestelijk leider, vind ik het uitstekend dat hij zich sterk maakt voor volledige godsdienstvrijheid in Turkije, een wezenlijk grondrecht in alle landen van de EU.

Maar ik lees ook: we leveren onze eigen normen en waarden van wederzijdse waardering en respect in en daar heeft hij een goed punt. Als wij nu met dergelijke uitspraken een bijdrage leveren aan de Europese angstpsychose voor de islam, en `en passant' daarbij een hele natie schofferen, dan leveren we inderdaad onze eigen normen en waarden van wederzijdse waardering en respect in.

Heel veel Nederlandse katholieken zijn het dan ook niet met hem eens. Gelukkig wordt er in politiek Nederland ook anders over gedacht, gezien de reactie van het CDA. Die partij laat weten vóór het toetreden van Turkije tot de EU te zijn, maar onder strenge voorwaarden, waaraan het land tot nu toe niet voldoet. Het zal na het beëindigen van de onderhandelingen gaan om de feiten, en niet om subjectieve gevoelens.

    • J.M.M. Smeele