Surinaamse Nederlanders somber over moederland

Nederlanders met een Surinaamse achtergrond zijn uiterst pessimistisch over de politieke en economische situatie in Suriname. Maar als het gaat om de verhoudingen tussen verschillende etnische bevolkingsgroepen, dan vinden zij de kwaliteit van de Surinaamse samenleving beter dan de Nederlandse.

Dat blijkt uit een enquête van het Surinaamse onderzoeksbureau IDOS in samenwerking met het Nederlandse Telder Research. Het onderzoek werd verricht naar aanleiding van de viering van de dertigste onafhankelijkheidsdag van Suriname, aanstaande vrijdag.

Bijna tweederde van de ondervraagde Surinaamse Nederlanders denkt niet dat Suriname haar eigen problemen kan oplossen en is bovendien negatief over het huidige kabinet-Venetiaan. Driekwart van de ondervraagden vindt dat er een andere regering moet komen. De ambtstermijn van de Surinaamse president werd onlangs verlengd, hoewel hij en zijn `Nieuw Front'-coalitie bij de verkiezingen in mei zwaar verloren. Venetiaan kon toch blijven zitten omdat hij een mega-coalitie met andere partijen sloot. Het Surinaamse politieke systeem wordt door de Surinaamse Nederlanders zeer negatief beoordeeld: ruim 80 procent geeft het een onvoldoende tot zwaar onvoldoende.

Een groot deel van de ondervraagden (zo'n 66 procent) vindt dat de regering-Balkenende een actief remigratie-beleid zou moeten formuleren. Een kwart van de Nederlandse Surinamers zegt in Nederland te willen blijven, een kwart twijfelt en ongeveer de helft van de ondervraagden zegt op enig moment terug te willen naar Suriname. Slechts een klein deel, 13 procent, noemt daarvoor als belangrijkste reden het opzetten van een eigen bedrijf en 5 procent het perspectief op een goede baan in Suriname. Hoger scoren argumenten als het doorbrengen van de oude dag, familieredenen of heimwee naar Suriname.

Uit het onderzoek blijkt dat de Surinaamse multi-culturele samenleving (waar onder meer Hindoestanen, Creolen, Javanen, inheemse volken en boslandbewoners al vele jaren vreedzaam samenleven) wordt gewaardeerd: ruim driekwart noemt de Surinaamse samenleving beter dan de Nederlandse.

Voordeel van de Nederlandse samenleving, zo vindt een meerderheid van de ondervraagden, is dat men zich vrij kan uiten over de algemene en eigen politieke en sociaal economische situatie. Wel zijn zij in meerderheid negatief over de koers van minister Verdonk (Vreemdelingenzaken, VVD). Ruim 60 procent vindt dat haar beleid leidt tot een aanscherping van ras, godsdienst of cultuursentimenten onder allochtone Nederlanders.