Stukje Waddenzee blijft ongestoord

Een klein deel van de Waddenzee gaat op slot voor de visserij en andere ,,verstorende activiteiten'' zoals recreatie. Het ministerie van Landbouw en Natuur heeft dit zogeheten referentiegebied, dat 3 procent van de totale Wadden beslaat, aangewezen ten zuiden Rottumerplaat en Rottumeroog. In het gebied van 7250 hectare moet de natuur ongestoord zijn gang kunnen gaan. Met behulp van gegevens uit dit gebied kan de natuurontwikkeling in andere delen beter beoordeeld worden.