Sleepdienst haven Rotterdam staakt

Alle werknemers van havensleepdient Smit in Rotterdam zijn vanmorgen voor een halve dag in staking gegaan om een betere CAO af te dwingen. De bonden, die de actie steunen, zeggen dat het management weigert in te gaan op hun eisen voor een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst. De directie van Smit zegt de werkonderbreking te betreuren en hoopt zo snel mogelijk met de vakbonden te kunnen spreken.

Vanaf half zeven vanochtend varen de zeventien boten van Smit niet meer. Ze liggen afgemeerd in Europoort en Schiedam. De drie bonden die de actie steunen, FNV Bondgenoten, De Unie en CNV Bedrijvenbond, hebben toegezegd dat de werkonderbreking om half zeven vanavond wordt beëindigd.

,,De actie is bedoeld als waarschuwing aan de directie'', zegt bestuurder Janine Keller van De Unie. ,,En als er niet naar ons wordt geluisterd, komen we later deze week met een 24-uurstaking.''

Keller noemt de eisen die zijn neergelegd in de onderhandelingen over een tweejarige CAO ,,heel reëel''. FNV Bondgenoten had gevraagd om een loonsverhoging van 1,25 procent, met terugwerkende kracht per 1 januari 2005. Hierin heeft Smit eerder toegestemd. Over 2006 vroegen de bonden 2 procent extra; Smit wil niet verder gaan dan 1,25 procent. Ook over de pensioenpremie en overwerkvergoeding kunnen de twee partijen het niet eens worden.

Onder de werknemers van Smit heerst al langere tijd grote onvrede over de opstelling van het management. In de messroom van sleepboot Smit Rhône beklagen de slepers zich over wat zij ,,asociaal beleid'' noemen. ,,We hebben al vijftien jaar geen loonsverhoging gehad'', zegt sleper Hans van der Knaap, ,,we hebben langere werktijden geaccepteerd en er moesten mensen weg omdat het niet goed ging met het bedrijf. Nu doet Smit het al enkele jaren prima, maar wij krijgen niks.''

Zijn collega Krijn Wielaard vertelt over een incident dat de slepers hoog zit. ,,Een collega is vorig jaar overleden, 26 dagen voordat hij 40 jaar in dienst zou zijn geweest. Wij dachten dat de weduwe wel de extra anderhalve maand salaris zou krijgen waar haar man recht op had gehad. Maar niks daarvan. Ze kreeg per post een speldje toegestuurd. Dat was alles.''

Smit Havensleepdiensten heeft een marktaandeel van tweederde op de markt voor sleepdiensten in de haven van Rotterdam. Ongeveer tien grote zeeschepen kunnen vandaag door de werkonderbreking niet binnenvaren. HAVENSTAKING

Havenstaking

Schepen wijken uit

[Vervolg van pagina ] Grote vrachtschepen en tankers, die verplicht zijn van de sleepdiensten gebruik te maken, zijn uitgeweken naar andere havens zoals Antwerpen of moesten buitengaats voor anker gaan. ,,Het gaat ons er niet om schade toe te brengen aan ons bedrijf of de scheepvaart in gevaar te brengen'', zegt Hans van der Knaap. De stakers zijn vandaag wel op hun werkplek gebleven: op de boten. ,,In geval van een calamiteit kunnen we elk moment uitvaren.''

De stakers roemen de solidariteit die er onder slepers bestaat. Onder de actievoerders wordt met weemoed gesproken over de ,,grote staking van 1979'', dat waren nog eens tijden. Maar de mannen van Smit sluiten niet uit dat die tijden terugkeren. ,,De werknemers bij onze twee concurrenten zijn ook bereid het werk neer te leggen en ze nemen geen besmet werk aan.''

Slepen is een zwaar beroep, zegt vakbondbestuurder Keller. ,,De mannen moeten lang werken. Dagen van 14 uur maken ze. En ze lopen een verhoogd risico op ziektes en ongevallen.'' Smit kromp het sleepbedrijf de afgelopen 20 jaar sterk in. Voorheen waren er meer dan duizend man in dienst, nu nog maar 240. Jongere slepers die elders een baan konden krijgen vertrokken. Daardoor ligt de gemiddelde leeftijd van de overgebleven werknemers hoog. ,,Hier is niemand meer die zijn eigen tanden nog heeft'', zegt Krijn Wielaard. Hetzelfde werk moet volgens Keller nu door minder mensen worden uitgevoerd.

    • Lolke van der Heide