Senator Pormes moet vertrekken

Het partijbestuur van GroenLinks heeft gisteravond zijn vertrouwen in senator Sam Pormes opgezegd en hem gevraagd zijn zetel in de Eerste Kamer op te geven.

Pagina 3