Puberpoëzie van Reve op veiling

Op 7 december komt een exemplaar van de dichtbundel Terugkeer, het officieuze debuut van Gerard Reve, ter veiling bij Beijers Boekhandel en Antiquariaat in Utrecht. Deze gestencilde uitgave verscheen in 1940 bij Copieerinrichting De Kameel aan het Meeuwenplein in Amsterdam-Noord. De toen zestienjarige Gerard K. van het Reve schreef met Terugkeer licht-melancholieke verzen in de stijl van J.C. Bloem en J. Slauerhoff. Hij gaf het uit in eigen beheer. Zeven jaar later zou zijn eerste roman De Avonden verschijnen.

Volgens het antiquariaat is dit het enig bekende exemplaar in een privé-collectie. De richtprijs op de veiling is circa 12.000 euro. Reve schonk het bundeltje aan vrienden en kennissen. De gedichten zijn getypt met de titels in kapitalen. ,,Het is een zeer eenvoudige uitgave, een soort oorlogsstencil'', aldus het antiquariaat. ,,Reve was toen lang niet zo beroemd als nu. Vermoedelijk is er veel vernietigd of verloren gegaan.'' Het exemplaar dat nu wordt geveild, kwam in 1994 tevoorschijn in de nalatenschap van Nanny Aberson. Zij was na de oorlog medewerkster van de uitgever W.L. Salm, die bevriend was met Gerard en zijn broer Karel. De jeugdverzen zijn bekend en ook eerder gepubliceerd. Gerard Reve nam ze op in zijn Verzamelde gedichten (1987) en uitgeverij Conserve maakte er in 1999 een handelseditie van die werd bekroond als `Best verzorgde boek'. Het zeldzame Terugkeer in stencilvorm behoort tot de meest begeerde Reviana. Volgens het colofon zou het bundeltje in vijftig exemplaren zijn verschenen, maar kenners denken dat er slechts een paar werden verspreid.