Meevaller van drie miljard voor kabinet

Het tekort van de overheid loopt veel sneller terug dan eerder dit jaar werd verwacht. Het kabinet rekent op een meevaller van 3 miljard euro omdat de inkomsten hoger uitvallen dan geraamd.

Dit staat in de Najaarsnota van minister Zalm (Financiën, VVD) die deze week besproken wordt in de ministerraad en waarvan gisteren een deel is uitgelekt. Minister Zalm wil de meevaller gebruiken om het financieringstekort verder te verminderen.

Volgens de berekening van het ministerie van Financiën zal het zogenoemde EMU-saldo, het overheidstekort volgens de regels van de Europese Unie, dit jaar uitkomen op 1,2 procent van het bruto binnenlands product. Dat is lager dan het percentage van 1,8 procent waarvan werd uitgegaan, maar in lijn met de afspraken zoals die zijn vastgelegd in het regeerakkoord van het kabinet Balkenende-II.

De meevaller is vooral het gevolg van hogere opbrengsten van de vennootschapsbelasting, de loonbelasting en de btw. Dit zijn aanwijzingen van een aantrekkende economie.

Daarnaast gebruiken bedrijven de Belastingdienst als een tijdelijke parkeerplaats voor overtollig kasgeld. Ze betalen aanslagen vooraf omdat de fiscus op teveel betaalde belastingen een hogere rente vergoedt dan banken aan hun klanten bieden.

Zalms voorstel om de 3 miljard te gebruiken voor verlaging van het tekort krijgt bijval van de coalitiepartners in de Tweede Kamer. Kamerlid Bakker (D66) zegt: ,,We moeten niet meteen met pepernoten gaan strooien.'' Hij wijst het voorstel van Kamerlid Crone (PvdA) om de helft van de meevaller uit te geven aan compensatie voor de hogere energiekosten en de zorgpremie, van de hand. ,,Daarin herken ik de PvdA van Melkert'', aldus Bakker.

Crone is van mening dat de extra lastenverzwaring van 8 miljard euro die Zalm sinds 2003 heeft opgelegd, nu gedeeltelijk moet worden teruggegeven. ,,Als het kabinet vijf maanden geleden had geweten dat het tekort zo snel terugloopt, had het gekozen voor extra lastenverlichting. Als ik dat nu voorstel heet het potverteren'', zegt Crone. Met zijn voorstel zou het tekort dit jaar uitkomen op 1,5 procent van het bruto binnenlands product.

Volgens Kamerlid De Nerée tot Babberich (CDA) bevestigen de belastingmeevallers dat het kabinetsbeleid vruchten afwerpt. Hij wil het geld bestemmen voor verlaging van het tekort, maar als in december blijkt dat de koopkracht volgend jaar toch zal verslechteren als gevolg van de hogere energieprijzen, wil hij een deel gebruiken voor koopkrachtreparatie. ,,Daar is dan geld voor en het hoeft niet uit een oplopend tekort te worden gefinancierd.'' Coalitiegenoot Blok (VVD) beklemtoont dat er ondanks de meevaller nog altijd sprake is van een tekort en vindt dat een deel van het geld slechts gebruikt mag worden voor koopkrachtmaatregelen als dat echt nodig blijkt te zijn. In 2007 wil hij wel extra geld inzetten voor lastenverlichting voor het bedrijfsleven bij de voorgenomen herziening van de vennootschapsbelasting.

HOOFDARTIKEL: pagina 9