Meer tijd voor oplossing `Iran'

Iran zal deze week niet naar de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties worden doorverwezen wegens zijn omstreden nucleaire programma. Europa en de Verenigde Staten willen Rusland meer tijd geven om Iran ertoe te bewegen af te zien van het verrijken van uranium, zo hebben diplomaten gisteren in Wenen bekendgemaakt.

Het was de bedoeling van de EU en de VS dat de bestuursraad van het Internationaal Atoom Agentschap (IAEA) wanneer hij donderdag en vrijdag in Wenen bijeen is, zou besluiten het Iraanse dossier naar de Veiligheidsraad te sturen. De Veiligheidsraad kan dan tot sancties besluiten. Het was overigens geen uitgemaakte zaak dat het IAEA-bestuur het daarover eens zou worden in het licht van onder andere Russische weerstand. Het Iraanse parlement dreigde deze week de extra-inspecties door het IAEA van zijn nucleaire installaties te beëindigen als de Veiligheidsraad zou worden ingeschakeld.

Twee weken geleden werd bekend dat Rusland een compromisplan had opgesteld waaronder het Iraanse verrijkingsprogramma naar Rusland zou verhuizen. Dit zou Iran in theorie verhinderen om uranium zodanig te verrijken dat het geschikt wordt voor kernwapens. De VS en Europa verdenken Iran van een geheim kernwapenprogramma. Iran ontkent dat.

In tot dusverre vruchteloze en afgelopen zomer afgebroken onderhandelingen hebben Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië (de EU-3) geprobeerd Iran ertoe te bewegen zijn verrijkingsprogramma permanent te staken. Iran heeft het programma als gebaar van goede wil bevroren, maar het heeft bij herhaling onderstreept het programma nooit te zullen opgeven. Iraanse leiders hebben het Russische plan ook al afgewezen. Op zijn beurt heeft Teheran voorgesteld dat buitenlandse bedrijven aan zijn programma deelnemen.

Als Moskou er niet in slaagt Iran te paaien, aldus de diplomaten, hopen de VS en de EU-3 dat Moskou en andere invloedrijke leden van het IAEA-bestuur hun huidige verzet tegen Irans doorverwijzing naar de Veiligheidsraad zullen temperen. Rusland is een belangrijke handelspartner van Iran, en bouwt Irans eerste kernreactor in Bushehr.