Lagere sterftekans na griepprik

Van iedere 170 griepprikken die de huisarts ieder najaar bij zijn risicopatiënten spuit redt er één in dat jaar het leven van een gevaccineerde. Dat concludeert Bettie Voordouw in haar proefschrift over griepvaccinatie waarop ze morgen aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam promoveert. Voordouw onderzocht bij zelfstandig wonende ouderen het verband tussen vaccinatie, het krijgen van luchtweginfecties en longontsteking, en het overlijden. Zestigplussers krijgen ieder jaar een uitnodiging van hun huisarts voor een griepprik. De eerste keer een vaccinatie halen geeft al een tien procent lagere kans om in dat jaar te overlijden. Bij een jaarlijkse herhaling loopt de kansverlaging op tot 24 procent. In tijden van een echte griepepidemie is de bescherming van de griepprik zelfs nog hoger.