GroenLinks senator Sam Pormes moet vertrekken

Het partijbestuur van GroenLinks heeft gisteravond zijn vertrouwen in senator Sam Pormes opgezegd en hem gevraagd zijn zetel in de Eerste Kamer ter beschikking te stellen. Aanleiding is een onderzoeksrapport naar het verleden van de van oorsprong Molukse senator.

Volgens partijvoorzitter Herman Meijer van GroenLinks heeft Pormes de afgelopen jaren niet of onvolledig openheid van zaken gegeven over zijn verleden. Meijer vindt dat Pormes daarmee het partijbelang heeft geschaad.

Er gaan al jaren verhalen over aanwezigheid van Pormes bij onder meer een guerrillatrainingskamp in Jemen in 1976 en bij de treinkaping bij De Punt in 1977. Een onderzoekscommissie vond geen concrete aanwijzingen voor Pormes' betrokkenheid, maar concludeert toch dat Pormes onvolledig is geweest.

Pormes, die vanmorgen niet bereikbaar was, zei gisteravond de komende dagen te zullen beslissen over zijn toekomst. Hij blijft ontkennen ooit in Jemen te zijn geweest maar erkent dat er ,,een politieke realiteit'' is ontstaan.

Sam Pormes, die sinds 2001 in de Eerste Kamer zit, vindt dat het onderzoeksrapport op een aantal punten niet deugt. Hij verwijt de onderzoekscommissie onder meer dat ze gebruik heeft gemaakt van anonieme getuigen. De senator overweegt zijn zetel in de Eerste Kamer op te geven, maar sluit ook niet uit dat hij de kwestie binnenkort zal voorleggen aan de partijraad van GroenLinks.