Gepensioneerden en zorgbijdragen

De nieuwe zorgverzekeringswet blijft voor verwarring zorgen doordat de overheid duidelijk tekort schiet in haar voorlichtende taak. Dit bleek onlangs opnieuw bij twee ingezonden stukken in deze krant die handelden over de financiële gevolgen van het nieuwe stelsel voor met name gepensioneerden. In het eerste werden twee verkeerde voorstellingen van zaken gegeven: de een m.b.t. de eigen bijdrage van 250 euro, de ander over de hoogte van de inkomensafhankelijke bijdrage. De schrijver die hier op reageerde maakte op zijn beurt de fout het percentage voor de laatste te stellen op 4,4 procent. Dit ligt n.l. wat ingewikkelder: er wordt 4,4 procent geheven over het aanvullend pensioen en 6,5 procent over het AOW-deel van het inkomen.

Zonder rekening te kunnen houden met maatregelen die tegemoet moeten komen aan aanmerkelijk verlies van koopkracht kunnen we toch al vaststellen dat de nieuwe wet voor een groot aantal gepensioneerden een flinke achteruitgang in besteedbaar inkomen gaat betekenen. Daar komt bij dat de voorlichting juist voor deze aanzienlijke groep uiterst mager is, zo niet verhullend: waarom wordt in de voorlichtingsbrochure van de overheid b.v. niet klip en klaar vermeld dat de inkomensafhankelijke bijdrage door gepensioneerden geheel zelf betaald dient te worden?

Of is dit nu de zo geprezen eigen verantwoordelijkheid van de burger om daar zelf achter te komen?