Retour Den Haag-Brussel

God uit de school

Op de dag dat de rechter de overheidssubsidie aan de SGP verbood omdat de partij geen vrouwen toelaat, op 7 september van dit jaar, gaf Tweede-Kamerlid Ayaan Hirsi Ali een interview aan het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis. Het boek, een uitgave van het Centrum voor Parlementaire geschiedenis van de Radboud Universiteit Nijmegen, verschijnt morgen. Het thema is `God in de Nederlandse politiek'. Die is, vindt de redactie van het jaarboek, ,,terug van nooit weggeweest''.

Hirsi Ali noemt de uitspraak van de rechter over de SGP ,,een overwinning voor het seculiere deel van het volk''. Daarmee bedoelt ze niet alleen atheïsten, zegt ze, maar ook gelovigen die snappen dat kerk en staat van elkaar gescheiden moeten zijn.

Volgens Hirsi Ali zitten de kinderen van bijna al haar liberale collega's op witte, christelijke scholen. Zelfs al zijn ze atheïst of agnost. Ook de meeste VVD-kiezers sturen hun kinderen niet naar zwarte scholen. En daarom verzet haar partij zich in de Tweede Kamer tegen het afschaffen van artikel 23 uit de Grondwet, dat de vrijheid van onderwijs regelt. Dat artikel is níét liberaal, vindt Hirsi Ali. Dat de VVD daar nu kennelijk anders over denkt, noemt ze ,,een opportunistische draai''.

In het Jaarboek staat dat ze tegen fractievoorzitter Van Aartsen heeft gezegd: ,,Luister, we kunnen op de korte termijn onze achterban tevreden stellen en mooi weer beloven, maar als straks de segregatie toeslaat kunnen de kinderen van de toekomst, ondanks het feit dat ze allemaal hier geboren zijn, elkaar niet meer verstaan.'' Hij zei: ,,Daar zit wel wat in.'' (PdK)

God uit de Kamer

Protestanten en onkerkelijken domineren de Tweede Kamer, rooms-katholieken en moslims zijn juist ondervertegenwoordigd. Dat blijkt uit een eigen opgave van de religieuze gezindte van de 150 Tweede-Kamerleden, op de website www.parlement.com.

Protestanten zitten in vrijwel iedere partij, bovendien is de helft van de 44 CDA'ers protestants. D66 is de enige écht seculiere partij in de Tweede Kamer, eenmansfracties uitgezonderd. SP en GroenLinks zijn bijna-seculier. Alleen GroenLinkser Naïma Azough (islamitisch) en SP'er Arda Gerkens (gereformeerd) hebben een levensbeschouwing opgegeven.

De LPF is juist bijna een christen-democratische partij. Vier van de zeven fractieleden noemen zichzelf christen. Het onkerkelijke Tweede-Kamerlid Varela geeft op: ,,rooms-katholiek (opgevoed (streng))''.

In tegenstelling tot de Nederlandse samenleving, waar 59 procent van de volwassenen opgeeft een religie aan te hangen, zijn de onkerkelijken in de meerderheid. Is de volksvertegenwoordiging te werelds?

Mogelijk, zegt een medewerker van het parlementair documentatiecentrum, dat de website parlement.com maakt, houden Kamerleden hun religie voor zichzelf. Zij zijn niet verplicht informatie over hun geloof te verstrekken. Hoe zit het bijvoorbeeld met Kamerlid Hilbrand Nawijn? De website geeft geen informatie over zijn religieuze achtergrond, maar deze week onthult hij in HP/De Tijd dat hij eens in de drie weken naar de kerk gaat. Een protestantse. (GV)

Aldus...

,,De politie kon niet voor mijn veiligheid instaan. Er waren de nodige afrekeningen geweest in de afgelopen weken en alleen als een grote politiemacht de boel zou schoonvegen durfden ze het aan.''

Minister Van der Hoeven (Onderwijs) over het afgelasten van een bezoek aan een sloppenwijk in Sao Paolo, op haar weblog

www.minocw.nl

,,Gek, eigenlijk. Het is algemeen bekend dat het je reuze goed doet als je warme aandacht en een bloemetje krijgt wanneer bijvoorbeeld het gerucht gaat dat op je raam geschoten is.''

Kamerlid Klaas de Vries (PvdA) op zijn weblog

Giften niet genoeg

De SGP kan niet draaien op giften, hoe goedbedoeld ook. ,,Dat wordt een ongelijke strijd.''

,,We hebben nog niet gecollecteerd'', zegt fractievoorzitter Bas van der Vlies (SGP). ,,We dubben nog over de manier waarop we aan geld moeten komen.''

Geldzorgen bedreigen de Staatkundig Gereformeerde Partij. De Haagse rechtbank besloot in september dat de rijksbijdrage aan de oudste politieke partij moet worden gestopt. De SGP staat vrouwen niet toe volwaardig lid te worden. Minister Remkes van Binnenlandse Zaken gaat in hoger beroep, maar de jaarlijkse subsidie van 800.000 euro zal per 1 januari 2006 verdwijnen. Van der Vlies: ,,Er werken tien à twaalf mensen in loondienst voor de partij. Daar zitten gezinnen achter, die enorme consequenties moeten vrezen.''

De partij is ,,mans genoeg'' die acht ton bij de achterban te verzamelen, was vorige week de strijdbare reactie van de partijwoordvoerder. De partij heeft immers circa 25.000 trouwe leden. Bovendien stromen op het partijbureau ook steunbetuigingen binnen van mensen die geen lid zijn, maar het stopzetten van de subsidie ondemocratisch vinden.

Volgens Van der Vlies is het mogelijk dat de SGP doorgaat als vrijwilligersorganisatie. ,,We leggen het hoofd niet in de schoot, maar het zal wel anders moeten gaan. We moeten een manier vinden om de partij structureel draaiende te houden. En hoe dankbaar ik er ook voor ben dat mensen je ter wille zijn, ik zie daar geen oplossing in.''

Of collectes de SGP blijvend kunnen helpen, is voor fractievoorzitter Van der Vlies nog maar de vraag. ,,Hoe lang zijn zulke collectes vol te houden? Ik vind dat we ons niet afhankelijk moeten maken van giften.''

Natuurlijk zal de SGP iedere gift ,,in erkentelijkheid aanvaarden'', maar volgens Van der Vlies is het onmogelijk een partij draaiende te houden met collectes. ,,Dit wordt al snel een ongelijke strijd. Volgend jaar moeten we campagne gaan voeren voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dat soort periodes zijn enorme financiële slokops. Dat zullen we niet op normale wijze kunnen volhouden.'' (GV)

    • Guus Valk
    • Petra de Koning
    • Mark Kranenburg