Overleg over bijstelling van `Dayton'

In Washington wordt vandaag en morgen de tiende verjaardag van het vredesakkoord van Dayton gecombineerd met overleg met de belangrijkste Bosnische leiders over verandering van het Dayton-arrangement. Op tafel ligt een nieuwe Bosnische grondwet, die de facto een eind maakt aan de tweedeling van het land in een Servische Republiek en een moslim-Kroatische federatie. Als de grondwet wordt aanvaard wordt Bosnië een land met één president en een krachtige centrale regering.

De Amerikanen hebben veertig Bosnische politici uitgenodigd voor het tweedaagse overleg: de drie presidenten van het land, de drie regeringsleiders, ministers en de leiders van alle partijen in de parlementen van Bosnië, de Servische Republiek in Bosnië en de moslim-Kroatische federatie. Het overleg wordt geleid door de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Condoleezza Rice, maar de Bosniërs praten ook met minister van Defensie Rumsfeld. Onder de deelnemers aan de onderhandelingen bevindt zich de vroegere Amerikaanse president Bill Clinton.

De afgelopen weken hebben de Bosnische leiders in Brussel al gesproken over de nieuwe grondwet. Met name de Bosnische Serviërs maken tot nu toe bezwaar tegen de nieuwe grondwet, omdat die hen berooft van de ruime autonomie die ze tot dusverre in hun Servische Republiek genieten.

Servië heeft zich gisteren bij monde van president Boris Tadić uitgesproken tegen elke eenzijdig opgelegde reorganisatie van de bestuurlijke structuren van Bosnië. Alleen wijzigingen die de steun genieten van alle drie de volkeren van Bosnië – de moslims, de Serviërs en de Kroaten – zijn voor Belgrado aanvaardbaar, aldus Tadić. Elke opgelegde oplossing ,,kan de regio destabiliseren'', zo zei hij.