Niet solliciteren leidt tot verlies van uitkering

Werklozen die niet aan hun sollicitatieplicht voldoen, raken hun uitkering sneller kwijt. Vanaf volgend jaar moeten van alle werklozen de individuele afspraken over sollicitaties altijd na drie maanden worden gecontroleerd. Dat besluit nam het kabinet vorige week op voorstel van minister De Geus (Sociale Zaken, CDA).

De minister neemt hiermee het voorstel over van de Sociaal-Economische Raad (SER), op sociaal-economisch gebied het belangrijkste adviesorgaan van de regering, waarin werkgevers en werknemers vertegenwoordigd zijn. De SER pleitte eerder dit jaar in zijn advies over de Werkloosheidswet voor invoering van een zogenoemde poortwachtertoets. De in het advies voorgestelde versobering van de WW-rechten was al eerder door het kabinet overgenomen.

In Nederland ligt het werkloosheidspercentage al enige tijd rond de 6 procent. Bijna 500.000 mensen hebben geen werk.

De minister wil dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) – waarin instellingen zoals het Gak zijn opgegaan – en de Centra voor Werk Inkomen (CWI) – de oude Arbeidsbureaus – volgend jaar met alle werklozen schriftelijke afspraken maakt over hun sollicitatieplicht. De persoonlijke mogelijkheden van de werkloze werknemer zijn bepalend bij die afspraken. Na drie maanden beoordeelt het CWI of de afspraken zijn nagekomen. Als dat niet het geval is, kan het UWV de WW-uitkering geheel of gedeeltelijk weigeren. Deze poortwachtertoets zal pas vanaf 1 januari 2007 worden toegepast.

Bij de afspraken wordt onderscheid gemaakt tussen mensen die veel kans hebben op het vinden van een baan en daar gemotiveerd naar zoeken, en mensen die daar meer moeite mee hebben. De kansrijke werklozen worden meer op afstand gevolgd, met de minder kansrijke werklozen maakt CWI scherpe afspraken en is er regelmatig persoonlijk contact. Na drie maanden werkloosheid beoordeelt het CWI van alle werklozen of ze voldoende activiteiten hebben ondernomen om een einde te maken aan hun werkloosheid.

Werklozen die nauwelijks een baan kunnen vinden, kunnen een beroep doen op de zogenoemde reïntegratiecoach, die beslist over de invulling van sollicitatieplicht.