Naturalisaties blijven dalen

In 2004 hebben 21.000 buitenlanders door naturalisatie het Nederlanderschap verkregen. Dit zijn er 4.000 minder dan in 2003. Ten opzichte van 2002 is sprake van een halvering. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, die vandaag worden gepubliceerd. Vooral het aantal Turken dat de Nederlandse nationaliteit verkreeg, is sterk gedaald. In 2004 lieten bijna 3.000 Turken zich tot Nederlander naturaliseren, in 1996 waren dat er tien keer zoveel. De daling van het aantal naturalisaties van Marokkanen was minder uitgesproken. Het aantal Nederlanders met een dubbele nationaliteit is sterk toegenomen. Op 1 januari 2005 telde Nederland 980.000 personen met de Nederlandse en ten minste één niet-Nederlandse nationaliteit. Tien jaar eerder waren dat er 400.000.