Kies bèta en techniek, kies voor moeilijk

De overheid moet een nieuwe campagne beginnen om het bèta- en techniekonderwijs te promoten. Maar dan niet zo'n brave campagne als `Kies exact'. ,,Laten we vooral niet net doen alsof bètavakken makkelijk zijn.'' Deze ontmoediging deed Klaas Landsman, hoogleraar wiskunde aan de Nijmeegse Radboud Universiteit, vanmiddag tijdens de eerste Universumlezing, een initiatief van het `Platform Bètatechniek', dat vorig jaar door het kabinet in het leven werd geroepen.

,,Bèta is topsport voor het brein'', zei Landsman. En elke topsporter weet: daarvoor moet je heel hard trainen. ,,No pain, no gain. Er is geen alternatief voor het eenzaam op je kamertje begrijpen van zoiets ingewikkelds als een wiskundig argument. Dat is lang niet altijd leuk en we kunnen maar beter niet net doen alsof het dat wel is.''

Landsman moet niets hebben van de slogan van Philips: `sense and simplicity'. Dat een gebruiker niets méér hoeft te weten van een apparaat dan waar de aan/uit-knop zit, geeft een verkeerd signaal, vindt Landsman. Het vergroot de kloof tussen mens en techniek.

De opening van het Universumprogramma vond plaats op het Utrechtse Bonifatius College, een van de dertig scholen die zich `universumschool' mag noemen. Een universumschool geeft speciale aandacht aan bèta- en techniekonderwijs, met als doel een toename van minstens 15 procent van het aantal leerlingen dat een bètaprofiel kiest.