Geen geld voor `Blair Force One'

De Britse premier Tony Blair kan voorlopig fluiten naar een Blair Force One, een speciaal voor hem gereserveerd vliegtuig. Voorstellen hiertoe waren onlangs ingediend bij het ministerie van Financiën.

Maar de beheerder van dat departement, Blairs grote rivaal en gedoodverfde opvolger Gordon Brown, stak er vorige week een stokje voor. Volgens hem zijn er op dit moment geen fondsen beschikbaar voor zo'n toestel en twee andere nieuwe vliegtuigen, waarvan ministers gebruik zouden kunnen maken. Andere zaken gaan voor, nu de Britse economie wat minder presteert.

Op het ogenblik reizen zowel Blair als zijn ministers voor dienstreizen vaak in toestellen van het ministerie van Defensie, die voor de Britse koninklijke familie zijn gereserveerd. Net als de Fokker-toestellen van de Nederlandse regering zijn deze wat oudere vliegtuigen niet geschikt voor vluchten voor de lange afstand. Blair en zijn entourage zien zich daardoor vaak genoopt vliegtuigen van particuliere maatschappijen, zoals British Airways, te charteren. Die gang van zaken irriteert Blair, die zich volgens zijn critici vaak een wat presidentiële stijl aanmeet.

Downing Street voerde onder meer aan dat Blair, op het ogenblik voorzitter van de G8, de groep belangrijkste geïndustrialiseerde landen ter wereld, als enige G8-leider geen eigen vliegtuig tot zijn beschikking heeft. Blair steekt vooral schril af bij de Amerikaanse president George Bush. Deze heeft zelfs twee Air Force One's, Jumbo's bovendien, tot zijn beschikking.

Downing Street had niet ingezet op de aanschaf van een groot vliegtuig. Blair en de zijnen dachten eerder aan een toestel met veertig plaatsen. Wel zou het bedden en verfijnde communicatie-apparatuur moeten hebben. Maar Brown zette een dikke streep door zo'n Blair Force One, zoals de Britse kranten het toestel alvast hadden gedoopt. Volgens de altijd zuinige Schot doet het prestige van ministers in dit opzicht niet ter zake. Een medewerker van de minister van Financiën meldde gisteren in The Sunday Times dat Brown zijn collega's had voorgehouden dat het kabinet er juist trots op kon zijn dat het als enige G8-staat geen eigen vliegtuig had.