VVD tegen voorstel correctief referendum

De kans dat de Tweede Kamer akkoord gaat met invoering van referenda is klein geworden. VVD-fractievoorzitter Van Aartsen heeft zich tegen initiatiefwetsvoorstel daartoe gekeerd van PvdA, GroenLinks en coalitiepartij D66.

Deze partijen hebben twee wetsvoorstellen ingediend om het referendum mogelijk te maken. Het eerste voorstel, dat deze week is ingediend, gaat om een correctief referendum, waarbij de bevolking zich kan uitspreken over besluiten van de Tweede Kamer. Dit referendum is niet bindend.

Volgens bronnen in de VVD vindt Van Aartsen dit wetsvoorstel ,,broddelwerk''. Referenda zouden per definitie bindend moeten zijn, vindt de fractievoorzitter. Daarvoor is een Grondwetswijziging nodig. Ook het CDA en de kleine christelijke partijen zijn tegen. Formeel moet de VVD de komende weken nog een standpunt bepalen, maar volgens bronnen schaart een meerderheid van de fractie zich achter Van Aartsen.

Over het tweede voorstel van de drie partijen heeft Van Aartsen zich nog niet uitgesproken. In dat plan wordt de Grondwet wel degelijk gewijzigd en is de uitspraak bindend. Voor dit voorstel is een langdurige procedure ingezet, die nog jaren kan duren.

In de fracties van de Eerste en Tweede Kamer én in de achterban van de partij is veel weerstand tegen bestuurlijke vernieuwing. Het VVD-congres nam eerder dit jaar wel een nieuw beginselprogramma aan, het Liberaal Manifest, waarin voor invoering van het referendum wordt gepleit. Van Aartsen is ook voor de invoering van referenda, maar wil een discussie binnen de VVD. Daarna moet het in het verkiezingsprogramma voor de Tweede-Kamerverkiezingen van 2007 komen. Daarna moet een procedure in gang worden gezet om de Grondwet te wijzigen.

Onlangs zei minister Pechtold (Bestuurlijke Vernieuwing, D66) dat het kabinet zijn bezwaren tegen referenda heeft losgelaten.