Vrijspraak A. voor Verhagen `onacceptabel'

Politiek Den Haag heeft met afkeuring gereageerd op de vrijspraak van Samir A. in hoger beroep. A. (19) werd gisteren door het Haagse gerechtshof vrijgesproken van het voorbereiden van een terroristische aanslag, omdat hij geen ,,deugdelijke explosief'' had gemaakt.

CDA-fractievoorzitter Verhagen zei dat de vrijspraak ,,onacceptabel'' was. Volgens hem is de belangrijkste vraag nu of de nieuwe Wet terroristische misdrijven, van vorig jaar augustus, toereikend is om ook terroristische intenties te kunnen bestraffen. Als dat niet zo is, wil Verhagen dat die wet wordt aangescherpt.

Premier Balkenende zei dat hij ,,de verwondering'' over de vrijspraak begrijpt. ,,Maar we hebben een rechtsstaat. De regels en procedures van het Nederlandse strafrecht worden toegepast.'' Balkenende zei ook: ,,Je kunt je wel afvragen of de werkelijkheid van het terrorisme nog past bij het strafrecht dat we nu hebben en die hoorde bij de werkelijkheid van criminaliteit. Je kunt je afvragen of het strafrecht is toegesneden op die nieuwe werkelijkheid.''

De VVD noemde de uitspraak ,,onbevredigend'' en ,,opmerkelijk''. De PvdA vindt dat personen met terroristische intenties strafbaar moeten zijn als ze daar uitvoering aan geven, hoe klein die uitvoering ook is.

Tegen A. was zes jaar en negen maanden cel geëist. Hij werd ook verdacht van het medeplegen van gewapende roofoverval. Ook van die verdenking sprak het gerechtshof hem gisteren vrij. In april oordeelde ook de rechtbank in Rotterdam al dat er onvoldoende bewijs was voor deze feiten. Het gerechtshof zei gisteren niet te twijfelen aan de ,,terroristische intentie'' van A.. Maar dat hij een concrete aanslag voorbereidde was niet bewezen. Het vervaardigen van een explosief bevond zich in een dermate ,,pril'' stadium dat van een reële dreiging geen sprake was.

Het openbaar ministerie was ,,teleurgesteld'' over het arrest. Persadvocaat-generaal Kiki Plugge: ,,Wij interpreteren de wet verschillend. Het OM vindt dat voorbereidingshandelingen bewezen kunnen worden als er een intentie is om een aanslag te plegen en er spullen voorhanden zijn waarmee bedoeld is een explosief te maken. Het hof vindt dat pas sprake is van actuele dreiging als er een deugdelijk explosief is.'' A. werd gisteren niet vrijgelaten. Hij zit nog vast op verdenking van nieuwe feiten. Het OM kon nog niet zeggen of het in cassatie zou gaan bij de Hoge Raad.