Verzekerd na vertrek

Wat is de maximale termijn die je met een zorgverzekering in het buitenland mag verblijven? Moet je ingeschreven staan in Nederland? Hoe zit dat met overwinteraars die bijvoorbeeld vier maanden in Thailand doorbrengen? (Met groet, Hans Bos)

Waar u volgend jaar volgens de nieuwe Zorgverzekeringswet woont, wordt bepaald op basis van uw persoonlijke omstandigheden. In het algemeen geldt dat wie in Nederland woont, er ook verzekerd moet zijn. Dat geldt ook voor wie tijdelijk in het buitenland verblijft. In het algemeen wordt een verblijf korter dan een jaar gezien als een verblijf van tijdelijke aard. Van belang is dat u in Nederland een huis met `huisraad en eigendommen' aanhoudt en in uw gemeente staat ingeschreven, maar dit geeft geen garanties. Wat ook kan meespelen is of u regelmatig naar Nederland terugkeert en of er wellichtgezinsleden achterblijven. Bij twijfel kunt u het best voor vertrek contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Wie in Nederland is verzekerd, heeft recht op medische zorg in landen van de Europese Unie, of in landen waarmee Nederland een verdrag heeft voor medische zorg. Dat zijn onder meer Marokko, Turkije en Kroatië. Met Thailand is geen verdrag en dus heeft u er geen recht op medische zorg. Wel natuurlijk als het gaat om spoedeisende hulp.

Wie definitief naar het buitenland vertrekt, is niet meer verzekeringsplichtig vanaf de eerste dag van de tweede kalendermaand volgend op de datum van verhuizing. Dus: wie op 3 juli emigreert, hoeft vanaf 1 september niet meer in Nederland verzekerd te zijn.

Wie (opnieuw) in Nederland komt wonen moet niet vergeten zich binnen vier maanden na vestiging in Nederland te verzekeren. Dan bent u vanaf het moment dat u zich aanmeldt met terugwerkende kracht verzekerd vanaf uw vestigingsdatum. Hetzelfde geldt voor pasgeboren baby's en, eenmalig, voor alle Nederlanders op 1 januari 2006: iedereen die een nieuw recht heeft op verzekeren, moet dat binnen vier maanden doen. Vandaar dat iedereen zich vanaf 1 januari moet verzekeren, maar, bij verlet, daar pas vanaf 1 mei een boete voor kan krijgen.

De redactie beantwoordt vragen van lezers over het nieuwe zorgstelsel. Vragen per e-mail naar zorgstelsel@nrc.nl