Studiefinanciering aangepast door kabinet

Vanaf het studiejaar 2007-2008 kunnen studenten het collegegeld lenen en later terugbetalen naar inkomen. De terugbetalingstermijn wordt verlengd van 15 naar 25 jaar, en kan worden onderbroken. Het kabinet heeft gisteren ingestemd met het wetsvoorstel van staatssecretaris Rutte (Onderwijs) waarin dit is geregeld. Doel van de aanpassingen is dat studenten minder gaan werken naast hun studie, en meer gaan studeren. Daarnaast heeft het kabinet Rutte's plan voor leerrechten overgenomen. Studenten gebruiken hun leerrecht voor de studie van hun keuze, universiteiten en hogescholen krijgen, per halfjaarlijks ingezet leerrecht, geld van de overheid. Na verbruik van zes jaar leerrechten mag de instelling meer collegegeld vragen, voorlopig maximaal een verdubbeling. De leeftijdsgrens van dertig jaar, waarboven studenten hoger collegeld betalen, vervalt.