Scherfjes schedel Beethoven gevonden

Het peervormige doosje werd doorgegeven van generatie op generatie. Bovenop stond Beethoven gegraveerd. Erin: dertien schedelscherven, twee grote en elf kleintjes, die waarschijnlijk van Beethoven zijn geweest.

De Oostenrijkse dokter en schedelcollectioneur Romeo Seligmann verwierf de schedel in 1863. Vijftien jaar geleden werden ze geërfd door zijn zeer verre achterneef, de Californische zakenman Paul Kaufmann, die ze liet testen door het Centrum voor Beethoven Studies aan de universiteit van San José. De onderzoekers daar concludeerden deze week dat de kans groot is dat de schedel daadwerkelijk van Beethoven is.

Directeur William Meredith noemde de ontdekking van een overblijfsel van de componist een ,,evenement voor muziekliefhebbers en wetenschappers'' – aangezien de doodsoorzaak van Beethoven al sinds zijn dood in 1827 onderwerp is van speculaties. ,,Als de muziek van Beethoven iets voor je betekent, is het een ervaring in de nabijheid van zijn resten te mogen vertoeven. De botten maken me stil'', aldus Meredith.

DNA-onderzoek naar het haar en de botten dat de authenticiteit onomstotelijk zal vaststellen, wordt op dit moment uitgevoerd aan de Universiteit van Münster. ,,Deze testen zijn veelbelovend, maar niet afdoend'', aldus Meredith. De DNA-onderzoeken kunnen ook uitwijzen of Beethovens doofheid werd veroorzaakt door een aangeboren genetische afwijking.

Naar verluidt wilde Ludwig van Beethoven zelf graag dat zijn stoffelijk overschot werd onderzocht op de oorzaken van zijn doofheid en de andere ziekten waaraan hij leed. Zijn eerste autopsie bestond dan ook onder meer uit onderzoek van de schedel, die daartoe in negen stukken werd gezaagd. Volgens de aannamen van de toen populaire frenologie zou aan de vorm van de schedel bij voorbeeld iemands genialiteit kunnen worden vastgesteld. Toen het lichaam van Beethoven in 1863 werd opgegraven voor verder onderzoek, werd de schedelverzamelaar Romeo Seligmann aangetrokken om modellen te maken. En zo kwamen de schedelscherven in de familie.