Ondersteun `nieuwe rijden' met technische middelen

Volgens een artikel in NRC Handelsblad van 4 november zou het nieuwe of het bewuste rijden alleen maar voordelen bieden; een toegenomen verkeersveiligheid is daar één van. De vraag is echter of een eenmalige rijcursus voldoende is om het verkeer echt veiliger te maken.

Nog steeds vallen er te veel doden in het verkeer: 881 in 2004 tegen 1088 in 2003. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat vermoedt dat deze daling het effect is van verschillende verkeersveiligheidsmaatregelen zoals alcohol- en trajectcontroles, verbeterde rijopleidingen, veiliger inrichting van de infrastructuur etc. Een voorwaarde voor het welslagen van campagnes zoals die van het `nieuwe rijden' lijkt dus de inpasbaarheid in deze context.

Er kan echter nog veel meer worden gedaan aan verkeersveiligheid: maak bijvoorbeeld bestaande dure veiligheidsopties op auto's toegankelijk voor een breder publiek en stimuleer innovatie van technische hulpmiddelen. Bedenk daarbij dat visuele informatie de belangrijkste informatiebron is voor de weggebruiker. Als verder uit cijfers blijkt dat 80 procent van de verkeersdoden om het leven komt door een botsing, 15 procent zelfs door botsing tegen een stilstaand object, dan wordt het tijd voor de ontwikkeling van een alertheidssysteem.

Introductie van een extra oranje lichtsignaal achterop elke auto kan hierin voorzien. Bij iedere verandering van snelheid licht het op en het brandt ook bij stilstaande voertuigen. Dit signaal vervangt het rode remlicht niet maar vormt het eerste signaalniveau dat hieraan voorafgaat. Invoering vergt slechts een kleine aanpassing in de Wegenverkeerswet, maar zal naar verwachting grote gevolgen hebben voor alle verkeersconsumenten die naast bewuster ook steeds veiliger willen rijden.