Nederlandse kwetsbaarheid en Europese rekenkunde 2

De reactie van de heer Zalm in zijn functie als minister van Financiën over het Nederlandse lid van de Europese Rekenkamer is meer dan schandalig.

Een lid van de Europese Rekenkamer wordt benoemd door de Raad van Ministers van de Europese Unie en is gehouden om de belangen van de Unie te behartigen. Van hem te eisen om zijn mond te houden omdat hij vanuit zijn functie kritiek heeft op lidstaat Nederland is beneden alle peil.