Nabestaandenpensioen

U bent getrouwd, maar uw partner mag zonder ruggespraak met u een belangrijke beslissing nemen die ook van invloed is op u.

Zelf heb ik een kleine deeltijdbaan, die weinig inkomen en weinig pensioen oplevert. Mijn man werkt fulltime. Zijn pensioenfonds heeft een nabestaandenpensioen op risicobasis. Er wordt dus een nabestaandenpensioen uitgekeerd zolang hij deelneemt aan het fonds. Na zijn pensionering dus niet meer. Om toch een nabestaandenvoorziening te treffen, kan hij een deel van zijn ouderdomspensioen omzetten in een recht op nabestaandenpensioen. Mijn man mag dit in zijn eentje beslissen. Dat kan dus betekenen dat ik straks onverwachts met lege handen kom te staan.

(J.R.)

Het is heel vervelend, maar het is inderdaad goed mogelijk dat vrouwen die denken dat ze een nabestaandenpensioen krijgen uiteindelijk geen cent ontvangen. Omdat het oneerlijk is dat alleenstaanden wel premie moeten betalen voor een nabestaandenpensioen, terwijl ze daar geen gebruik van zullen maken, mogen mensen sinds 2002 hun nabestaandenpensioenopbouw omzetten in een hoger ouderdomspensioen. Als mensen afzien van hun recht op een nabestaandenpensioen, moet hun eventuele partner hier ook voor tekenen. Dat is een wettelijke verplichting.

Veel pensioenfondsen zijn de laatste jaren echter overgestapt van een nabestaandenpensioen op opbouwbasis naar een nabestaandenpensioen op risicobasis. Dan gaat het ruilen andersom. Zoals u zelf al schrijft kunnen werknemers bij hun pensionering een deel van hun ouderdomspensioen omzetten in een recht op nabestaandenpensioen. Maar omdat bij een nabestaandenpensioen op risicobasis niets is opgebouwd, is er ook geen verplichting om de partner mee te laten tekenen. Een ander risico is dat er geen nabestaandenpensioen is zolang mensen hier niet actief voor kiezen. Een enkel pensioenfonds zet in dat geval een deel van het ouderdomspensioen automatisch om in een nabestaandenpensioen. Maar het gros van de fondsen doet dit niet. Het resultaat is dat mensen denken dat het goed zit, terwijl er helemaal geen nabestaandenpensioen verzekerd is. Het zou mooi zijn als alle fondsen bij pensionering standaard een deel van het ouderdomspensioen zouden omzetten in een nabestaandenpensioen. Mensen die liever een hoger ouderdomspensioen hebben, moeten daar dan zelf voor tekenen. Met hun partner natuurlijk.

    • Wilma van Hoeflaken