`Laat eigen net voor publieke omroepen los'

Programma's van publieke omroepen moeten voortaan op alle drie de netten kunnen worden uitgezonden. Omroepen hebben dan geen eigen net meer.

Dat staat in één van de twee bezuinigingsscenario's die de raad van bestuur van de publieke omroep heeft opgesteld. Omdat de STER-inkomsten sterk dalen, is het volgens de raad nodig volgend jaar 80 miljoen euro te bezuinigen. Dat staat los van de kabinetsplannen voor de verandering van de publieke omroep in 2008.

Met het nieuwe programmeermodel zouden meer en jongere kijkers kunnen worden bereikt. Bijvoorbeeld doordat programma's voor een breed publiek achter elkaar gezet kunnen worden, ongeacht welke omroep ze heeft gemaakt. De gedachte is dat dan meer mensen `doorkijken' op één net. Daardoor zouden de STER-inkomsten weer stijgen en er minder bezuinigingen nodig zijn.

Een andere bezuinigingsmaatregel waaraan wordt gedacht is om Radio 747 al in 2007 van de AM-band te halen. Het kanaal is dan alleen nog digitaal, via de kabel en via internet te beluisteren. Dat stond al gepland voor 2010. De vervroeging van die maatregel levert 2 miljoen euro per jaar op.

Ook de programmering van Radio 747 en andere zenders wordt mogelijk aangepast. De publieke omroep zendt nu te weinig `lichte' en Nederlandstalige muziek uit, terwijl daar wel behoefte aan is. De lichte muziek zal waarschijnlijk ten koste gaan van informatieve programma's. Wim de Bie schrijft op zijn weblog op de VPRO-site dat onder meer het radioprogramma De Avonden dreigt te verdwijnen.

Een woordvoerder van de raad van bestuur bevestigt dat twee scenario's zijn opgesteld. In het tweede scenario blijven er thuisnetten, maar wordt de programmering verbeterd. Komende donderdag worden de scenario's voorgelegd aan leidinggevenden in Hilversum op een ,,discussiebijeenkomst''. Voor die bijeenkomst zijn alle omroepdirecteuren, omroepvoorzitters en leden van de raad van toezicht uitgenodigd. ,,Het is iedereen duidelijk dat er iets moet gebeuren om het tij te keren'', aldus een woordvoerder van het bestuur.

De meeste omroepen zijn tegen het programmeermodel. Omroepen zoals de VARA en de VPRO willen liever met elkaar blijven samenwerken op hun thuisnet Ned.3. Datzelfde geldt voor de omroepen op Ned.1. Jongerenomroep BNN is als een van de weinige voor een programmeermodel. Directeur Laurens Drillich: ,,Het is natuurlijk een droom dat de programma's die het best bij elkaar passen ook bij elkaar worden gezet, zonder belemmeringen van thuisnetten.''