Kapitaalvlucht Griekse bedrijven naar Bulgarije

Griekse vakbonden betichten bedrijven ervan productie over te hevelen naar de buurlanden Bulgarije en Macedonië ten koste van Griekse banen.

Griekse bedrijven sluiten de deuren in eigen land en trekken de noordelijke grenzen over naar Bulgarije en Macedonië. Dat blijkt uit gegevens die de vakbond GSEE heeft gepubliceerd.

De GSEE, een overkoepelende vakcentale, heeft een lijst opgesteld met 144 bedrijven die de laatste 18 maanden zijn gesloten en waarvan een aanzienlijk aantal vervolgens is uitgeweken naar het buitenland. Vóór hun verhuizing hebben de bedrijven volgens de GSEE nog flinke subsidies uit de kassen van de Europese Unie opgestreken. In totaal verloren 16.445 Grieken in anderhalf jaar tijd hun baan. Er werden `slechts' 570 nieuwe arbeidsplaatsen gecreëerd, zo klagen de bonden.

Minister Panos Panayotópoulos van werkgelegenheid heeft in het openbaar ontkend dat zich tijdens de huidige regeringsperiode ook maar één bedrijf buiten de grenzen heeft gevestigd. Het fenomeen dateert volgens Panayotópoulos uit de tijd van de vorige regering van de socialist Kostas Simitis. De bewindsman vindt dat de vakbonden de kapitaalvlucht en de effecten daarvan op de Griekse economie overdrijven. Panayotópoulos maakte onlangs bekend dat de werkloosheid in Griekenland de afgelopen tijd juist is gedaald: van 10,2 tot 9,6 procent.

Het Atheense dagblad Eleftherotypia beschuldigde de regering daarop van `trucs'. Zo zouden 100.000 langdurig werklozen niet zijn meegeteld omdat voor hen alle hoop op werk is opgegeven. Ook zou onvoldoende rekening zijn gehouden met het toeristische seizoen. De verbetering van de werkgelegenheid slaat op afgelopen zomer, maar 's zomers is er altijd meer werk in Griekenland dan in de winter.

De regering ontkent overigens niet dat buurland Bulgarije met zijn lage lonen een aantrekkelijke vestigingsplaats voor Griekse ondernemingen is. De afgelopen tien jaar hebben 300 Griekse textielbedrijven zich in Bulgarije gevestigd waar ze werk bieden aan 45.000 Bulgaren. Bijna een derde van de textielindustrie in dat land is nu in Griekse handen.

Het zuidelijke Bulgaarse district Dandávski, meteen aan de andere kant van de grens, is bijna helemaal `vergriekst'. Griekse industrie en Griekse winkels bedienen Bulgaren zowel als Grieken die er hun inkopen komen doen. Menige familie uit Noord-Griekenland verhuist in zijn geheel naar het goedkope Bulgarije; Griekse tandartsen vestigen hun praktijk in Bulgarije en bedienen van daaruit hun Griekse patiënten. Dandávksi heeft in de rest van Bulgarije inmiddels het stempel opgedrukt gekregen van `rijkeluisdistrict'.

Ook het andere noordelijke buurland Macedonië is snel aan het `vergrieksen'. Macedonië (2 miljoen inwoners) richt zijn economie en zijn sociale leven in toenemende mate op Griekenland (10 miljoen inwoners). Het grootste deel van de import komt uit Griekenland. Macedoniërs leren alom Grieks; zelfs het parlement in Skopje organiseert taalcursussen Grieks voor ambtenaren. Griekenland zelf is de meest geliefde reisbestemming van de Macedoniërs, voor zaken en vakanties.