Ja, het is paternalistisch

Van meet af aan zijn die vijf dagen bedenktijd onzinnig geweest. Allereerst omdat die verplichte bedenktijd impliceert dat vrouwen, voordat ze een dergelijke gang naar een arts maken, er niet over zouden hebben nagedacht. Vervolgens kan je je afvragen of een gespecialiseerde arts tijdens een gesprek niet zou kunnen beoordelen of de vrouw haar beslissing goed heeft afgewogen. Zou een arts tot de conclusie komen dat een vrouw te veel twijfelt, of haar beslissing heeft genomen onder invloed van derden, dan kan altijd nog verwezen worden naar bijvoorbeeld een gespecialiseerd maatschappelijk werker die een vrouw zou kunnen helpen tot een eigen afweging te komen. Met betrekking tot bezwaren vanwege toenemend `abortustoerisme' is de bedenktijd ook merkwaardig.

Vrouwen hebben zich vaak in allerlei sociale en/of financiële bochten moeten wringen voordat de abortusreis ondernomen kon worden.

Dan moet je wel heel goed nagedacht hebben voordat je tot een dergelijke beslissing komt. Afschaffen dus, die paternalistische vijf dagen bedenktijd.

    • Hennie van Ijzerloo