Grootbanken scoren matig in China

Nederlandse banken zoals ABN Amro en ING presteren in China volgens hun concurrenten matig. Dat blijkt uit een onderzoek van PriceWaterhouseCoopers onder 35 grote banken die in China actief zijn.

Zo nemen bij `corporate finance' en `trade finance', tot nu toe de belangrijkste activiteiten van de buitenlandse banken in China, de Nederlandse banken geen vooraanstaande plaats in. De Amerikaanse Citibank en het Britse HSBC scoren het hoogst. De buitenlandse banken gaven elkaar punten. ABN Amro krijgt nauwelijks punten. Dat geldt ook voor andere activiteiten, waar evenmin ING hoog scoort. Volgens het onderzoek spannen Citibank en HSBC ook de kroon bij de meeste overige activiteiten van de buitenlandse banken in China. Een goede derde is het Britse Standard Chartered.

Bij de belangrijkste activiteiten in China gaat het hoofdzakelijk om bankdiensten ten behoeve van ondernemingen uit hetzelfde land als waar de banken hun hoofdzetel hebben. Van bankdiensten puur voor de Chinese markt is nog maar heel beperkt sprake.

De verreweg voornaamste reden dat de buitenlandse banken in China zitten, zo blijkt uit het onderzoek, is de geleidelijke openstelling van de Chinese financiële dienstenmarkt. Daarbij mikken de meeste banken vooral op de particuliere markt (creditcards, hypotheken), die volgens hun verwachting snel zal groeien.

China moet volgens de afspraken die het in 2001 bij zijn toetreding tot de Wereldhandelsorganisatie (WTO) heeft gemaakt ervoor zorgdragen dat zijn financiële dienstenmarkt in december 2006 vrij toegankelijk is. Maar de buitenlandse banken uit het onderzoek klagen over nieuwe belemmeringen die de Chinese autoriteiten opwerpen, zoals uiteenlopende toepassingen van dezelfde regels en wetten afhankelijk van de plaats waar men in China zit.

Van de 35 banken zegt 40 procent betere resultaten en 20 procent slechtere resultaten in China te boeken dan zij verwacht hadden. Toch behalen de meeste banken op een belangrijke activiteit als `corporate finance' maar een ,,marginale winst''.

De 35 banken hebben in 2005 voor bijna 19 miljard euro aan activa uitstaan in China. Over drie jaar zou dat 44 miljard euro zijn.