Dopingcontroles?

CDA-Kamerlid Joop Atsma pleitte deze week voor dopingcontroles in sportscholen en fitnesscentra. Een goed plan?

Joop Atsma: ,,Uit onderzoek blijkt dat het gebruik van dopingmiddelen in de breedtesport groot is. Het gaat om structureel 40.000 gebruikers per jaar. Mijn idee is om controleurs die in de topsport dopingcontroles uitvoeren, ook naar sportscholen en fitnesscentra te laten gaan. Ze hoeven niet elke week op de stoep te staan, maar bijvoorbeeld eenmaal per jaar. Van de kans op een dopingcontrole gaat een preventieve werking uit. Handhaving van de geneesmiddelenwet raakt alleen het illegaal verstrekken en toedienen. Verder ben ik voorstander van een keurmerk voor sportscholen zodat mensen weten dat ze in een veilige omgeving sporten en ouders hun kinderen er met een gerust gevoel naartoe kunnen sturen. De branche is slecht georganiseerd. Elke zichzelf respecterende sportschool zou `ja' moeten zeggen tegen dit initiatief. Bij de WADA-lijst (van verboden middelen voor topsporters, red.) gaat het om bestrijding van competitievervalsing én om de volksgezondheid. Met dopingcontroles van recreatieve sporters mik ik meer op volksgezondheid. Sportscholen zouden zich ook moeten aansluiten bij de WADA-lijst.''

Woordvoerder staatssecretaris Ross-Van Dorp (Sport): ,,De staatssecretaris ziet er niets in. Een makkelijker uitvoerbare methode is mensen wijzen op de gevaren van doping. Ross ziet meer in handhaving van de geneesmiddelenwet, opsporing van handelaren en voorlichting. Controles op sportscholen zijn lastig. Handel in dopingmiddelen is verboden, maar iedereen mag pilletjes nemen voor de gezondheid of om er beter uit te zien. Als een sportschoolhouder wordt gepakt op handel in dopingmiddelen, moet de tent dicht. Maar het sanctioneren van individuen die dopingmiddelen gebruiken, is een moeilijk vraagstuk. Als je dat strafbaar gaat stellen, heb je extra wetgeving nodig.''

Cor Hellingman, advocaat, adviseur in dopingkwesties: ,,Dit is een proefballon. Dat Atsma uit het perspectief van volksgezondheid aandacht vraagt voor dit probleem, is begrijpelijk. Maar dit plan schiet zijn doel voorbij en levert niet veel op. Het gaat om de haalbaarheid. Controles zijn ontzettend duur. Als je kijkt naar het aantal dopingtests en het percentage betrapten, is de vraag in hoeverre het resultaat de inspanning rechtvaardigt. En welke sancties zijn er? Voor de handel in spullen die in strijd zijn met de wet bestaat de geneesmiddelenwet al. Cosmetische operaties zijn geaccepteerd. Dan zouden middelen voor spiergroei of om af te vallen opeens slecht zijn? Gaat Atsma straks ook dikke mensen bij McDonald's controleren? Mensen zijn vrij om zelf te beslissen wat ze nemen. Recreatieve sporters moet je niet beschermen door sancties maar met voorlichting.''

Barry van Bommel, eigenaar sportschool/fitnesscentrum, wereldkampioen jiujitsu: ,,Dit idee is moeilijk te realiseren en overdreven. Binnen de harde `scene' zijn er vast mensen die middelen gebruiken voor spiergroei. Maar in de meeste sportscholen en fitnesscentra gaat het om doorsnee recreatieve sporters die met hun gezondheid bezig zijn. In de topsport moet je streng controleren op doping. Maar de WADA-lijst hanteren voor sportscholen kan niet. Het is krom als je als recreatieve sporter een boete krijgt als je positief test na het gebruik van neusdruppels. Mensen hebben een eigen verantwoordelijkheid om te bepalen welk middel ze nemen. Aan een keurmerk voor sportscholen hangt een kostenplaatje. En wat is de meerwaarde van een certificaat? Als de sportschool niet schoon is, merk je dat als sportschoolhouder vanzelf aan je ledenbestand.''

Rens van Kleij, directeur Nederlands Centrum voor Dopingvraagstukken: ,,Ik denk eerder aan een dopingvrij keurmerk voor sportscholen en fitnesscentra, een huishoudelijk reglement of verplichte training in dopingkwesties in erkende opleidingen voor sportschoolhouders. Het is voorbarig er nu controleurs op af te sturen zonder juridische basis. Toepassing van de WADA-lijst in sportscholen is ridicuul. Het gaat om een andere doelgroep. Van de wet mogen mensen dope gebruiken. Doping is een probleem van de sport, het is aan de sport dat aan te pakken.''