Collectief pensioen

Ik ben vrouw en heb van 1980 tot 1987 gewerkt bij een bedrijf waarvan de werkgever een collectief pensioen had afgesloten bij een grote verzekeraar. Doordat ik daar in de administratie begon zag ik elke termijn die betaald werd voor de mannelijke medewerkers. Ik heb vaak gevraagd om opname in het collectieve pensioen. Na acht jaar zeuren hierover ben ik daar weggegaan. Nu wil ik hier iets aan doen. Het bedrijf waar ik toen werkte, is vijf jaar geleden overgenomen door een ander bedrijf. Klopt het dat het laatste bedrijf ook alle lusten en lasten heeft overgenomen en heb ik nog recht op pensioen in 2010, als ik 65 word?

(M.K.)

Mij is niet duidelijk waarom u geen pensioen mocht opbouwen. Was het omdat u vrouw bent? Of omdat u administratief werk deed, terwijl de mannelijke medewerkers bijvoorbeeld iets technisch deden? Dat moet dan blijken uit de pensioenregeling. Of was de pensioenregeling niet discriminatoir, maar hield uw baas op eigen houtje uw pensioenopbouw tegen? Ik denk dat dit een belangrijk onderscheid is. Ik weet niet of u zoveel jaar na dato nog iets kunt beginnen tegen een baas die u discrimineerde. Als de pensioenregeling discrimerend was, staat u waarschijnlijk iets sterker. Op basis van een uitspraak van het Europees Hof van Justitie is er bij seksediscriminatie in pensioenregelingen in principe reparatie mogelijk met terugwerkende kracht tot 1976. Er geldt een verjaringstermijn van 20 jaar, dus u hebt niet veel tijd meer. Maar volgens het nieuw Burgerlijk Wetboek moeten gedupeerden hun zaak aankaarten binnen 5 jaar nadat ze op de hoogte hadden kunnen zijn van hun pensioenschade. U was op het moment zelf al op de hoogte. Men kan zich dus op het formele standpunt stellen dat de claim terecht is, maar dat u er te laat mee komt. Mij lijkt het niet zo'n sterke zaak, maar het is te proberen. Een brief schrijven kan nooit kwaad. Laat u weten hoe het afloopt?

Wilma van Hoeflaken behandelt wekelijks pensioenzaken.