Cao-gesprekken beton vastgelopen

De onderhandelingen over een nieuwe cao voor de betonsector zijn gisteren vastgelopen. Het voornaamste struikelblok is de pensioenregeling. Maar ook over het loon kunnen bonden en werkgevers geen overeenstemming bereiken. De werkgevers zijn met een eindbod gekomen dat erop neerkomt dat mensen pas tussen hun 62e en 63e kunnen stoppen met werken. Nu kunnen zij nog met 61 jaar met vroegpensioen. De bonden bespreken het eindbod eind november met hun kaderleden. Dan peilen zij ook de actiebereidheid.