`Arbocatalogus' voor veilige werksituatie

Werkgevers en werknemers krijgen meer verantwoordelijkheid voor de arbeidsomstandigheden op de werkvloer. De ministerraad heeft gisteren ingestemd met een wetsvoorstel waarin dat wordt geregeld.

Volgens de nieuwe wet, die voor advies naar de Raad van State is gestuurd, zal de overheid de doelen voor veilig en gezond werken vaststellen. Het is aan de werkgevers en werknemers om te bepalen met welke middelen ze die doelen willen bereiken. Het is de bedoeling dat ze daarbij gebruik maken van een `arbocatalogus' waarin staat beschreven welke middelen en manieren er zijn.

Van branches wordt verwacht dat ze zelf zo'n catalogus maken voor hun sector.

De arbeidsinspectie zal controleren of bedrijven zich houden aan de normen van de overheid. De hoogte van maximale boetes voor bedrijven risico's negeren zal worden verdubbeld tot 22.500 euro.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat ervan uit dat werkgevers de nieuwe arbowet zullen ervaren als aanzienlijke verlichting van de regeldruk. De totale administratieve lasten voor het bedrijfsleven zullen volgens het ministerie afnemen met 65 miljoen euro per jaar.