Anti-valscherm

Er viel mij iets op in het stukje `Anti-valscherm' (W&O 12 nov.). Een blijk van stugge wetenschappelijke kortzichtigheid en vooringenomenheid.

Anti-zwaartekracht zou natuurkundig onmogelijk zijn omdat het een perpetuum mobile mogelijk zou maken; een wiel, aangedreven door een anti-zwaartekracht machine, blijft eeuwig draaien. De schrijver vergeet blijkbaar dat deze 'vernietigende analyse' een simpele elekromotor ook onmogelijk maakt! Anti-zwaartekracht kost immers gewoon energie en maakt daarom nog geen pepertuum mobile. Geen argument dus.

Erger nog dan het onnadenkend nablaten van een vastgeroeste wetenschapper, is het vergeten feit dat de wetenschap zelf helemaal geen idee heeft van de werking van zwaartekracht! Hoe massa's elkaar `aanvoelen' en naar elkaar toetrekken, ook door de oneindige leegte van de ruimte, is nog steeds een natuurkundig onverklaarbaar verschijnsel! Dit beschamende gat in de heersende theorieën wordt meestal gemakzuchtig vergeten, maar het betekent wel dat een toekomstige theorie voor zwaartekracht, wellicht ook een theorie voor anti-zwaartekracht mogelijk maakt. Het (nog) niet bestaan van een theorie, betekent echter niet dat het verschijnsel niet kan bestaan. En misschien is het toevallig al ontdekt.