`We zijn vanaf begin in kwaad daglicht gesteld'

Er komt geen nationale moslimpartij in Nederland.

De Arabisch Europese Liga gaat bij de verkiezingen moslims advies geven om op een bestaande partij te stemmen. ,,We beschikken over een netwerk van sympatisanten.''

Een eigen politieke partij voor de circa een miljoen moslims in Nederland – dat was maandenlang het doel van de Arabisch Europese Liga (AEL). De organisatie, die zich sinds 2003 opwerpt als emancipatiebeweging van moslims en Arabieren, werkte sinds begin dit jaar serieus aan de oprichting van de Moslim Democratische Partij (MDP). Deze partij moest moslims de kans geven om politiek hun stem te laten horen. Nu stemmen veel moslims niet, vooral degenen in de grote steden, omdat ze het gevoel hebben dat de bestaande partijen te weinig oog hebben voor hun belangen of omdat ze geen interesse hebben in politiek.

Het idee van een nationale moslimpartij is echter niet haalbaar gebleken, zo zegt AEL-voorman Dyab Abou Jahjah in een vraaggesprek in zijn woonplaats Brussel. ,,Het is strategisch niet interessant om zoveel energie te steken in het mobiliseren van een achterban voor een moslimpartij. We strijden voor de erkenning van de eigen identiteit van moslims en Arabieren en hun culturele en economische integratie in Nederland.'' Dat zijn volgens hem lange-termijndoelen die niet kunnen worden afgedwongen in de gemeenteraad.

Abou Jahjah: ,,Het zijn zaken die in Den Haag geregeld moeten worden en met steun van bestaande politieke partijen.''

Waarom is er dan zoveel energie gestoken in de oprichting van een nationale moslimpartij het afgelopen half jaar?

,,Ik ben nooit een voorstander van dat idee geweest. Maar binnen de AEL dacht een meerderheid daar aanvankelijk anders over. Een groep meende dat we een politiek signaal moesten afgeven: moslims hebben geen vertrouwen meer in de bestaande politieke partijen en stemmen daarom op een moslimpartij. Anderen vonden dat we met een eigen partij alleen moesten meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen en dat we voor de parlementsverkiezingen in 2007 een stemadvies zouden moeten geven. De derde groep wilde dat de AEL vooral een emancipatiebeweging bleef voor moslims en Arabieren.

,,Na vele maanden van verhitte discussies is deze week, mede op basis van eigen onderzoeken naar de haalbaarheid van een moslimpartij, er definitief voor gekozen om niet mee te werken aan de oprichting van een moslimpartij.''

Maar hoe kanaliseer je als AEL dan de stem van de ontevreden moslims?

,,Door voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2006 en de parlementsverkiezingen in 2007 een stemadvies te geven voor die (lokale) politieke partijen en kandidaten die het gedachtegoed van de AEL ondersteunen: terugkeer naar het multiculturalisme in Nederland, integratie met behoud van eigen cultuur, Arabisch en Turks als keuzevakken op middelbare scholen, het bestrijden van discriminatie en uitsluiting van allochtonen op de arbeidsmarkt en de ontwikkeling van achterstandswijken waar veel kansarme migranten wonen.

,,We gaan daarover de komende weken onderhandelen met partijen en kandidaten. Wie krijgt uiteindelijk ons stemavies? In de aanloop naar de verkiezingen mobiliseert de Arabisch Europese Liga de moslimachterban in de grote steden om naar de stembus te gaan en te stemmen op de partij of de kandidaat die wij hen adviseren.''

Zijn er partijen met wie de AEL zeker níet gaat praten?

,,De Groep Wilders, Leefbaar Rotterdam, zelfs de VVD is twijfelachtig. Zeker als die partij achter de anti-islam houding van haar Kamerlid Ayaan Hirsi Ali blijft staan.''

Het was het afgelopen jaar stil rond de AEL. Beschikt u wel over een achterban?

,,De AEL is vanaf het begin af aan in een kwaad daglicht gesteld in Nederland. We zouden rechts-radicaal zijn, de islamitische wetgeving willen invoeren. Dat had tot gevolg dat veel actieve leden er niet openlijk voor uit konden komen dat ze tot de AEL behoorden. We hebben dan ook nogal wat activiteiten onder de vlag van andere islamitische organisaties gehouden. Wel hebben individuele leden deelgenomen aan de islamdebatten die het afgelopen jaar in Rotterdam werden gevoerd. En we beschikken inmiddels in achterstandswijken van de grote steden over een netwerk van sympatisanten.''