Vestdijk 2

In haar recensie over de nieuw verschenen Vestdijkbiografie komt Elsebth Etty met oude koeien en insinuaties die om weerwoord vragen. Niet de schrijver van biografieën van Escher, Slauerhoff en Achterberg, maar de bio-chemicus Hans Visser moeten we volgens Etty geloven als het gaat om de `tegenstrijdige verhalen rond zijn sterfbed'. Wie verbood wie de stervende te bezoeken? Wie wilde een echtscheiding? Wie wilde zaken geheimhouden? Hans Visser kon het allemaal niet spectaculair genoeg zijn, maar hij heeft mij nooit kunnen overtuigen. Alle foto's die ik van mijn vader en moeder samen heb gezien, getuigen van het ongelijk van Hans Visser (en Etty). Ik weet mij wel degelijk een van de twee biologische kinderen van Simon en Mieke, er was wel zeker liefde. Anders begin je niet aan zoiets, op 27- en 67-jarige leeftijd. Anders hadden mijn grootouders, die ook niet op hun achterhoofd waren gevallen, er nooit hun zegen aan gegeven.

Ook Etty brengt weer het verhaal in omloop dat er opzettelijk briefwisselingen verborgen zijn gehouden. Alles is voorzover wij weten in het Letterkundig Museum, iedereen mag daar alles lezen, er zijn geen geheimen, geen embargo's, geen restricties. Die waren er niet voor Hazeu, en bij aanvang ook niet voor Hans Visser. Gegevens die wij over vrienden, vriendinnen en collegaschrijvers in beheer hebben of hadden, kunnen we om privacyredenen van die mensen niet zomaar vrijgeven. Visser wilde daar niks van weten. Hij wilde van het gezin Vestdijk een passepartout in alle documenten en archieven, ook van anderen. Dat ging te ver.

Waar doelt Etty op als ze een `inmiddels beruchte brief aan een onbereikbare jeugdliefde' vermeldt, die Mieke uit de publiciteit zou wensen te houden? Wat een nonsens om te stellen dat alle geliefden verdonkeremaand moesten worden, terwijl er altijd medewerking aan artikelen rond Ans Koster en Henriëtte van Eyk e.a. is gegeven, voorzover die mensen of hun familie dat wilden. Met elk persoonlijk briefje dat de schrijvers bij leven niet voor publicatie bestemden,moet blijkbaar de erfgenamen een verdonkeremanen van een hele trits maitresses worden aangewreven.