Uitzending naar Uruzgan is onzeker

De voorgenomen Nederlandse missie naar de Afghaanse provincie Uruzgan lijkt onzeker geworden omdat volgens de inlichtingendienst MIVD de situatie in die provincie steeds gevaarlijker wordt.

Dat melden bronnen rond het kabinet. Minister Kamp (Defensie, VVD) wil Nederlanders uitzenden naar de Uruzgan. Gisteren lekten conclusies van een rapport van Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD) uit over dit gebied.

Volgens Kamerlid Koenders (PvdA) is Kamp, met zijn herhaaldelijke aankondiging dat Nederland aan de missie in Uruzgan mee wil doen ,,duidelijk te ver voor de troepen uitgelopen''. Volgens Koenders bestaan ook bij andere Navo-landen zoals Groot-Brittannië aarzelingen. Volgens VVD'er Van Baalen, in beginsel voorstander van de missie, ,,moeten we afwachten of het kabinet de risico's in Uruzgan aanvaardbaar of onaanvaardbaar acht''.

Maar volgens Koenders is ,,het gevaar alleen niet het voornaamste punt van overweging. Dat het gevaarlijk is, kan juist een overweging zijn dat het nodig is er naar toe te gaan''. Hij meent evenwel dat er erg veel onduidelijkheid bestaat over het beleid dat de Navo in Uruzgan wil voeren. ,,Uruzgan is een politiek wespennest''. Uit de provincie, waar buiten Navo-verband Amerikanen jagen op terroristen, en waar een groot probleem met drugshandel bestaat, komen steeds meer berichten over gevechten met Taliban-aanhangers.

Tijdens een Navo-top volgende maand zullen de ministers van Buitenlandse Zaken van de Navo-landen nog moeten beslissen over de `rules of engagement' van de missie waaraan Kamp wil meedoen, en waar ook de Amerikanen, Britten en Australiërs aan zouden meedoen. Formeel neemt de minister van Buitenlandse Zaken het voortouw bij beslissing tot uitzending. Er volgt dan een zogenaamde `artikel-100-procedure', waarbij de Kamer wordt ingelicht over de voorwaarden.

Mocht na de aankondigingen van Kamp het kabinet alsnog afzien van de missie, dan wenst de VVD daarover een Kamerdebat. Wanneer kabinetsbesluit tot uitzending valt, is echter onduidelijk, omdat ook in andere landen de besluitvorming nog niet is afgerond.