Ontkenner holocaust in de cel

De omstreden Britse historicus David Irving is vorige week in Oostenrijk gearresteerd. Volgens het Oostenrijkse ministerie van Binnenlandse Zaken, dat dit pas gisteren bekendmaakte, heeft Irvings aanhouding te maken met zijn ontkenning van de holocaust.

Tegen de 67-jarige Irving werd al in 1989 door Oostenrijk, waar het wettelijk verboden is de holocaust te ontkennen, een arrestatiebevel uitgevaardigd. Irving, die in 1963 naam maakte met een boek over het bombardement van Dresden waarin hij de geallieerden van oorlogsmisdaden beschuldigde, verdedigt in latere werken onder meer de stelling dat Hitler tot 1943 niets wist van systematische jodenvervolging. Ook ontkent hij de schaal waarop de nazi's de joden hebben vervolgd en volgens hem is er ,,geen snippertje bewijs'' dat joden in het concentratiekamp Auschwitz werden vergast.

In 2000 beschuldigde Irving de Amerikaanse historica Deborah Lipstadt van smaad, omdat ze hem van racisme en antisemitisme beschuldigde. Dit beruchte Britse smaadproces werd door Irving weliswaar verloren, maar dat leidde niet tot zijn arrestatie. De rechter hekelde Irvings historische opvatting en zijn antisemitische motieven. Maar de Britten hebben geen wet die ontkenning van de holocaust verbiedt.

Volgens de website van Irving (www.fpp.co.uk) zou hij op weg zijn geweest naar de Duitse toneelschrijver Rolf Hochhuth, die toneelstukken heeft geschreven over de geallieerde bombardementen en die Churchill beschrijft als oorlogsmisdadiger. Op uitnodiging van, volgens de website, ,,dappere Oostenrijkse studenten'' zou hij een lezing geven.

Onduidelijk is wat er nu met hem gaat gebeuren. In principe zou Irving twintig jaar gevangenisstraf kunnen krijgen. Maar het is de vraag of de aanklacht na 25 jaar niet verjaard is.