Jaarverslag corporaties ondermaats

De ruim 500 Nederlandse woningcorporaties schieten op diverse punten tekort in de verantwoording in hun jaarverslagen tegenover de buitenwereld. Dat blijkt uit een rapport van de financiële toezichthouder op de corporaties, het Centraal Fonds Volkshuisvesting.

Zo heeft ruim eenvijfde van de corporaties (108 organisaties) geen verslag van de toezichthoudende raad van commissarissen in zijn jaarstukken opgenomen. Volgens het Centraal Fonds zijn het vooral kleinere corporaties die dit nalaten. Bijna de helft van alle corporaties (238) vermeldt niet wat de commissarissen voor hun toezichtswerk betaald krijgen.

Verder laten de corporaties massaal informatie weg over de deskundigheid, de zakelijke achtergonden, het beroep en de nevenfuncties van de commissarissen. Zo vermeldt 60 procent van de onderzochte corporaties (308 organisaties) niet wat de hoofdfunctie van de commissaris is.

De uitkomsten van het rapport bevestigen eerdere, kleinere onderzoeken van onder meer beloningsadviesbureau Hay dat corporaties slecht scoren in verantwoording. Corporaties bezitten 2,4 miljoen huizen. Iets minder dan de helft van de Nederlanders bewoont een huurhuis, meestal van een corporatie. De corporaties zijn zelfstandige organisaties, die een cruciale rol moeten spelen in de revitalisering van oudere stadswijken en de bouw van nieuwe woningen. Zij liggen onder vuur van Kamerleden die vinden dat zij actiever moeten zijn.

Uit het onderzoek blijkt tevens dat de commissarissen van corporaties zich wel verantwoordelijk achten voor de realisatie van de afgesproken doelen in de volkshuisvesting. Bijna driekwart van de commissarissen zegt hier ja op. Dat was twee jaar geleden in een vergelijkbaar onderzoek aanzienlijk lager. Toen waren financiële prestaties dominant. Het Centraal Fonds schrijft de ,,belangrijke verschuiving'' mede toe aan het intensievere maatschappelijke debat over de maatschappelijke rol van corporaties.