`Het is een goede dag voor de aandeelhouder'

Hij heeft gezegevierd. Aandeelhouder Eric Knight kijkt tevreden terug nu de IMS-overname niet doorgaat. ,,Van den Bergh wilde er niet van horen.''

De toon is snel veranderd. Een maand geleden zei Eric Knight nog: ,,deze overname moet dood'' en: ,,VNU provoceert ons, daarom laten wij spierballen zien.''

Nu is het: ,,We hebben een zeer constructieve samenwerking met VNU'', en: ,,We zijn zeer tevreden over de beslissing. Het is een goede dag voor de aandeelhouders.''

Eric Knight heeft een hoofdrol gespeeld in het verzet van aandeelhouders tegen de voorgenomen overname van het Amerikaanse IMS Health door VNU. Vermogensbeheerder en aandeelhouder Knight van Knight Vinke heeft, tegenover de 48 procent van alle vijandige aandeelhouders samen, een relatief klein belang in VNU van 2 procent. Maar Knight, in Nederland ook bekend als actief aandeelhouder in Shells reserveschandaal, was wel degene die een rechtskundig adviseur aanstelde waar belanghebbenden zich konden aanmelden om samen sterker te staan. Het Britse Templeton Global Advisors en 's werelds grootste vermogensbeheerder Fidelity sloten zich aan. En Knight was ook de man die begin oktober bij VNU-bestuurder Rob van den Bergh op de koffie ging.

Is er daarna nog contact geweest?

,,Sinds dat moment hebben we wekelijks overleg gevoerd met VNU. Het bedrijf begreep al snel dat er geen steun was voor de overname. Dat afketsen ervan de enige oplossing was. De vraag was alleen: hoe bereiken we dat doel? De overeenkomst die VNU en IMS Health gesloten hadden als onderbouwing van de overname is nooit eenvoudig te begrijpen geweest, de deal kende ingewikkelde clausules.''

Hoe reageerde IMS Health op deze gesprekken?

,,Het bedrijf nam het niet goed op. Het duurde lang voordat VNU IMS Health ervan kon overtuigen dat het in niemands belang was de overname door te drukken en dat beide bedrijven zich beter konden concentreren op het zo goed mogelijk besturen van hun eigen zaken. Maar meer wil ik er niet over zeggen, de uitkomst is belangrijker.''

Wat nu?

,,De overname is nooit ons enige bezwaar tegen VNU's gang van zaken geweest. VNU heeft een forse verandering ondergaan de afgelopen jaren. Het concern kocht voor 9 miljard euro divisies, verkocht voor 4,5 miljard. De aandeelhouders willen dat VNU zich nu eens concentreert op autonome groei, op het gezonder maken van de balans.''

Maar wel met nieuwe bestuurders?

,,Van den Bergh wilde dit niet horen. Financieel bestuurder Rob Ruijter en hij zagen deze laatste overname als een rechtvaardiging voor hun strategie, als een ultiem bewijs dat de transformatie van VNU goed was. Die periode is nu voorbij. Van den Bergh stapt op, commissaris Aad Jacobs vertrekt volgend jaar. De tijd is rijp voor een extern adviseur, afkomstig van een investeringsbank. Hij kan aanbevelingen doen om de aandeelhouderswaarde te vergroten. Als VNU dit niet doet en iemand van binnen bestuurder maakt? Ik wil er niet over speculeren. Maar ook daarvoor vinden we dan een oplossing.''

Breaking Views: pagina 11