DE KRANTENPOES

Begint de Krantenpoesstaart opeens driftig te zwaaien?

Stop dan maar even met Krantenpoes-aaien!