Bij aanslagen in Irak meer dan 70 doden

Bij een dubbele zelfmoordaanslag in een shi'itische moskee in de Iraakse stad Khaneqin zijn vandaag volgens de politie zeker 65 doden gevallen.

Er vielen meer dan 75 gewonden. Khaneqin is een Koerdisch-shi'itische stad in het oosten van het land. Shi'ieten zijn vaak doelwit van de sunnitische rebellen en terroristen die verantwoordelijk zijn voor het geweld in Irak. Eerder op de ochtend werden zeker zes mensen gedood bij een dubbele zelfmoordaanslag op een prominent hotel in Bagdad. Het hotel bleef tamelijk onbeschadigd door de veiligheidsvoorzieningen, maar een naburig woongebouw stortte in.

De Amerikaanse autoriteiten hebben gisteren onderstreept mishandeling van gevangenen in Irak niet te tolereren, noch door de Iraakse regering, noch door de eigen troepen. Tegelijk werd de Iraakse regering gemaand milities en sektarische invloeden buiten de veiligheidsdiensten en ministeries te houden. De verklaring van de Amerikaanse ambassade in Bagdad kwam enkele uren nadat minister van Binnenlandse Zaken Bayan Jabor zich had ingespannen om klachten over mishandeling van gevangenen te bagatelliseren.

Dinsdag werd bekend dat Amerikaanse troepen bij een inval in een gevangenis van het ministerie van Binnenlandse Zaken 173 uitgehongerde en in sommige gevallen gefolterde gevangenen, overwegend sunnieten, hadden aangetroffen. Premier Jaafari kondigde meteen een onderzoek aan. Maar minister Jabor ontkende gisteren dat er veel aan de hand was. Hij zei dat de gevangenen ,,gevaarlijke terroristen'' waren en dat ,,mensen die zelf terrorisme steunen'' zich schuldig maken aan ,,overdrijvingen'' over foltering van gevangenen. Een leider van een grote sunnitische partij, Tariq al-Hashimi, zei gisteren dat zijn organisatie 50 klachten van mishandeling van gevangenen bij de regering had neergelegd. Jabor zei dat Hashimi ,,iedere keer'' dat hij een conflict met hem had ,,druk op me uitoefent via de Amerikaanse ambassade''.

Jabor wees beschuldigingen van de hand dat hij de shi'itische Badri-militie – waarvan hij een commandant was – de vrije hand liet. Volgens diverse bronnen heeft de Badr-militie de veiligheidsdiensten deels overgenomen en zijn haar strijders grotendeels verantwoordelijk voor mishandeling van gevangenen en sektarische moordpartijen.