Baby Baina

Gorilla Rosie heeft zich ontfermd over Baina, een zes maanden oude gorilla-baby die door haar eigen moeder in de steek was gelaten. Rosie is de grootmoeder van Baina. Zij gaat nu voor haar zorgen. foto AP